Wyniki naborów

Ogłoszenia o wynikach noborów POWES
Data ogłoszenia              Link do komunikatu o wynikach naboru
7 grudnia 2018

Lista rankingowa istniejących przedsiębiorstw społecznych, zamierzających utworzyć nowe miejsca pracy, które złożyły dokumenty rekrutacyjne w VII naborze.

2 październik 2018

Lista Rankingowa Konkursu Grantowego POWES. II Edycja po rozstrzygnięciu odwołań

21 września 2018 Lista rankingowa Konkursu Grantowego POWES. Edycja II
11 września 2018

Wstępne Listy rankingowe oceny merytorycznej biznesplanów złożonych w IV edycji naboru wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie nowych miejsc pracy w nowo powstających przedsiębiorstwach społecznych

9 lipca 2018 Lista rankingowa oceny merytorycznej biznes planów IV edycji POWES dla istniejących podmiotów ekonomii społecznej.
13 czerwca 2018

Lista rankingowa Grup Inicjatywnych, zamierzających utworzyć nowe przedsiębiorstwo społeczne, które złożyły dokumenty rekrutacyjne w IV naborze.

12 czerwca 2018 Lista rankingowa konkursu grantowego POWES, I Edycja
11 czerwca 2018

INFORMACJA O OSTATECZNYCH WYNIKACH III NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA UTWORZENIE NOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO W PROJEKCIE ,,Podkarpacki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

25 maj 2018

Lista rankingowa istniejących przedsiębiorstw społecznych, zamierzających utworzyć nowe miejsca pracy, które złożyły dokumenty rekrutacyjne w V naborze.

23 maj 2018 Lista rankingowa oceny merytorycznej biznes planów IV edycji POWES dla istniejących przedsiębiorstw społecznych.
23 maj 2018

NFORMACJA O WYNIKACH 2 ETAPU III NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA UTWORZENIE NOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO W PROJEKCIE ,,Podkarpacki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

16 marca 2018

Lista rankingowa oceny merytorycznej biznes planów III edycji POWES dla istniejących podmiotów ekonomii społecznej.

16 luty 2018

Lista rankingowa oceny merytorycznej biznes planów II edycji POWES

31 stycznia 2018

Lista rankingowa istniejących przedsiębiorstw społecznych, zamierzających utworzyć nowe miejsca pracy, które złożyły dokumenty rekrutacyjne w III naborze.

31 stycznia 2018

Lista rankingowa Grup Inicjatywnych, zamierzających utworzyć nowe przedsiębiorstwo społeczne, które złożyły dokumenty rekrutacyjne w III naborze

 16 styczeń 2018

Ostateczne lista rankingowa oceny merytorycznej biznes planów I edycji POWES

15 grudnia 2017

POWES Lista rankingowa - ocena merytoryczna biznesplanów I edycja.

8 grudnia 2017

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANUIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA UTWORZENIE NOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO ORAZ WYNIKÓW OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA UTWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY W ISTNIEJĄCYCH PRZEDSIEBIORSTW

26 września 2017

Ogłoszenie o wynikach oceny formalnej.

 

Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o.
to spółka non - profit zajmująca się działalnością konsultingową i szkoleniową Działa na terenie południowej Polski, realizując szereg projektów wspierających MŚP, organizacje pozarządowe i osoby fizyczne poszukujące zatrudnienia. Nieprzerwanie na rynku od 1995 r.

Ta strona wykorzystuje cookies, aby dać Ci niesamowite wrażenia.

Zamknij