Aktualności POWES

Wstępne Listy rankingowe oceny merytorycznej biznesplanów złożonych w IV edycji naboru wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie nowych miejsc pracy w nowo powstających przedsiębiorstwach społecznych


 

Wstępne Listy rankingowe

 oceny merytorycznej biznesplanów złożonych w IV edycji naboru wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie nowych miejsc pracy w nowo powstających przedsiębiorstwach społecznych

W wyniku dokonanej przez  Komisję  Oceny Projektów oceny wniosków złożonych w IV naborze, zostały sporządzone następujące listy rankingowe:

Wnioski wstępnie zakwalifikowane do dofinansowania

L.p.

Numer biznesplanu

Liczba uzyskanych punktów

Status

1.

3/BP- N/U/IV

91,50

Wnioskodawca wstępnie zakwalifikowany do dofinansowania- ostateczna decyzja zapadnie po zakończeniu procedury odwoławczej

2.

7/BP- N/S/IV

90,00

Wnioskodawca wstępnie zakwalifikowany do dofinansowania- ostateczna decyzja zapadnie po zakończeniu procedury odwoławczej

3.

4/BP-N/S/IV

89,50

Wnioskodawca wstępnie zakwalifikowany do dofinansowania- ostateczna decyzja zapadnie po zakończeniu procedury odwoławczej

4.

5/BP-N/S/IV

88,00

Wnioskodawca wstępnie zakwalifikowany do dofinansowania- ostateczna decyzja zapadnie po zakończeniu procedury odwoławczej

5.

2/BP-N/S/IV

86,00

Wnioskodawca wstępnie zakwalifikowany do dofinansowania- ostateczna decyzja zapadnie po zakończeniu procedury odwoławczej

 

Lista rezerwowa

L.p.

Numer biznesplanu

Liczba uzyskanych punktów

6.

6/BP-N/S/IV

85,50

7.

12/BP-N/S/IV

84,50

8.

1/BP-N/U/IV

84,00

9.

8/BP-N/S/IV

83,50

10.

3/BP-N/J/IV

78,00

11.

1/BP-N/S/IV

77,50

12.

2/BP-N/U/IV

74,50

13.

3/BP-N/S/IV

74,00

14.

2/BP- N/J/IV

72,50

15.

10/BP-N/S/IV

72,00

16.

11/BP-N/S/IV

71,00

17.

4/BP-N/U/IV

68,50

18.

1/BP-N/J/IV

55,00

19.

9/BP-N/S/IV

52,00

 

Zgodnie z zapisami § 20 pkt 1 Regulaminu:

Wnioskodawcy,  któremu nie zostanie przyznana dotacja/podstawowe wsparcie pomostowe/ przedłużone wsparcie pomostowe lub uzyskał pomniejszoną kwotę dofinansowania, ma możliwość złożenia na adres Realizatora, w terminie do 5 dni kalendarzowych od daty otrzymania informacji o wyniku oceny, pisemne odwołanie o ponowne rozpatrzenie sprawy.

 


powrót do listy
Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o.
to spółka non - profit zajmująca się działalnością konsultingową i szkoleniową Działa na terenie południowej Polski, realizując szereg projektów wspierających MŚP, organizacje pozarządowe i osoby fizyczne poszukujące zatrudnienia. Nieprzerwanie na rynku od 1995 r.

Ta strona wykorzystuje cookies, aby dać Ci niesamowite wrażenia.

Zamknij