Doradztwo

Usługi doradcze:

  - audyt technologiczny – usługa doradcza o charakterze proinnowacyjnym Audyt technologiczny jest usługą polegającą na ocenie potencjału i potrzeb technologicznych przedsiębiorcy, możliwości i potrzeb w zakresie rozwoju wytwarzanych produktów lub usług.
- doradztwo specjalistyczne - tworzenie montażu finansowego przedsięwzięć gospodarczych doradztwo w zakresie tworzenia montażu finansowego przedsięwzięć zakłada uczestniczenie w procesie tworzenia planów finansowych przedsięwzięć, przede wszystkim o charakterze inwestycyjnym. W skrótowym ujęciu usługa obejmuje analizę planowanego procesu inwestycyjnego, określenie wysokości niezbędnego finansowania zewnętrznego i ustalenie jego źródeł aż po daleko idącą pomoc i pośrednictwo w pozyskaniu zewnętrznego finansowania dla przedsięwzięcia.
- doradztwo specjalistyczne w zakresie przepisów higieniczno-sanitarnych usługi doradcze dotyczą różnych zagadnień związanych z przepisami higieniczno – sanitarnymi, jak np. system HACCP czy transport zwierząt.
- o charakterze ogólnym dotyczy różnorodnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej
- inne Usługi doradcze świadczone są płatnie lub też – w wypadku pokrywania ich kosztów ze źródeł zewnętrznych – nieodpłatnie. Usługi są świadczone przez wykwalifikowanych konsultantów z wieloletnim doświadczeniem praktycznym. Usługi spełniają standardy zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 stycznia 2005 r. (Dz.U. Nr 27, poz. 221) oraz są zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2009.

 

Skorzystaj z weryfikatora MŚP

Formularz kontaktowy

Projekt ”Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”

Ta strona wykorzystuje cookies, aby dać Ci niesamowite wrażenia.

Zamknij