Aktualności POWES

POWES Lista rankingowa - ocena merytortczna biznesplanów I edycja.


Podkarpacki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Wstępna Lista rankingowa, ocena merytortczna biznesplanów I edycja.

Uczestnicy projektu znajdujący się na pozycjach od nr 1 do nr 14 listy rankingowej zostają zakwalifikowani do przyznania wsparcia finansowego.

Uczestnik (pozycja 15), którego biznesplan został odrzucony ma możliwość zgodnie z §20 punkt 1 Regulaminu POWES złożenia na adres Realizatora, w terminie do 5 dni kalendarzowych od daty otrzymania informacji o wyniku oceny, pisemne odwołanie o ponowne rozpatrzenie sprawy.

LP Numer wniosku Liczba punktów
1. 3/BP-N/J/I edycja 96,5
2. 3/BP-N/U/Iedycja 95,5
3. 2/BP-N/U/Iedycja 92
4. 4/BP-I/J/Iedycja 87
5. 6/BP-N/U/Iedycja 86,5
6. 4/BP-N/J/Iedycja 86
7. 4/BP/-N/U/Iedycja 86
8. 1/BP-N/U/Iedycja 86
9. 1/BP-I/J/Iedycja  85,5
10. 2/BP-N/J/Iedycja 79,5
11. 5/BP-I/J/Iedycja 77
12. 3/BP-I/J/Iedycja 76
13. 2/BP-I/J/Iedycja 71
14. 1/BP-N/J/Iedycja 70,5
15. 5/BP-N/U/Iedycja 69

powrót do listy
Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o.
to spółka non - profit zajmująca się działalnością konsultingową i szkoleniową Działa na terenie południowej Polski, realizując szereg projektów wspierających MŚP, organizacje pozarządowe i osoby fizyczne poszukujące zatrudnienia. Nieprzerwanie na rynku od 1995 r.

Ta strona wykorzystuje cookies, aby dać Ci niesamowite wrażenia.

Zamknij