Dokumenty do pobrania

Regulamin projektu.

Data wprowadzenia Wersja pdf Zmiany

12 lipca 2017

Pobierz Wersja podstawowa

8 sierpnia 2017

Pobierz Aktualizacja regulaminu.

24 październik 2017

Pobierz

Dokonano następujących zmian:

§18 punkt 3

§18 punkt 4

§18 punkt 9

§18 Punkt 11 podpunkt b

§19 punkt 15

§19  punkt 17

§21  Punkt 11

Dodano następujące wpisy:

§ 21 punkt 9 dodano podpunkt f

Załączniki: dodano załącznik 11 f

11 kwietnia 2018

Pobierz

Usunięto Rozdział VI ZASADY PRZYZNAWANIA GRANTÓW

Zmiana zapisu § 4A pkt.1 Regulaminu

13 czerwca 2018

Pobierz Aktualizacja regulaminu.

9 lipca 2018

Pobierz Zmianie uległ paragraf 18 punkt 2.

8 listopada 2018

Pobierz § 13 Regulaminu - istotne zmiany dortyczące podatku VAT

11 grudnia 2018

Pobierz Zakres dokonanych zmian:
§ 4 a pkt 12,
§ 17,
§ 22 pkt 6a, pkt 13e, pkt 20.

23 stycznia 2019

Pobierz

Zakres dokonanych zmian:

§ 13 dodano nowe punkty od punktu 9 do punktu 12, 

 

§ 22 usunięto punkt 12

28 luty 2019

Pobierz

Wykaz zmian:

§ 13 usunięto punkty od punktu 9 do punktu 12

 

Załączniki do regulaminu POWES:

Nazwa dokumentu WORD PDF
Załącznik nr 1-Formularz osoby fizyczne Pobierz  Pobierz
Załącznik nr 1a-Oświadczenie osoby, która zostanie zatrudniona na nowo utworzonym stanowisku pracy w Przedsiębiorstwie Społecznym w ramach dotacji Pobierz  Pobierz
Załącznik nr 1b - Oświadczenie osoby bezrobotnej niezarejestrowanej w PUP Pobierz  Pobierz
Zalącznik nr 1c- Oświadczenie osoby zarejestrowanej w PUP jako poszukującej pracy O pozostawaniu bez zatrudnienia. Pobierz  Pobierz
Załącznik nr 1d - Oświadczenie osoby ubogiej pracującej. Pobierz  Pobierz
Załącznik nr 1 d1 Oświadczenie o dochodzie osób w rodzinie utrzyującej się we wspólnym gospodarstwie domowym Pobierz Pobierz
Załącznik nr 1e - Oświadczenie uczestnika projektu (RODO) Pobierz  Pobierz
Załącznik nr 1f-Opis przedsięwzięcia. Pobierz  Pobierz
Załącznik nr 1g karta oceny formalnej i merytorycznej Pobierz  Pobierz
Załącznik nr 1h  Oświadczenia o braku zakazu dostępu do środków publicznych Pobierz  Pobierz
Załącznik nr 1i Zaświadczenie o zamieszkaniu Pobierz Pobierz
Załącznik nr 1 j Oświadczenie w podniesiemiu wiedzu w zakresie ES Pobierz Pobierz
Załącznik nr 1 k Oświadczenie dotyczące 3 subregionu województwa Podkarpackiego Pobierz Pobierz
Załącznik nr 1.1 Oświadczenie o przynależności do grupy docelowej Pobierz Pobierz
Załącznik nr2  Formularz osoby prawnej Pobierz  Pobierz
Załącznik nr 3a Formularz osoby prawnej - istniejące PS wraz z załacznikami. Pobierz  Pobierz
Załącznik 3a 1 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Pobierz xls  
Załącznik 3a 2 Informacja i uzyskanej pomocy de minimis Pobierz Pobierz
Załącznik 3a 3 Oświadcznie PS tworzącego nowe miejsce pracy Pobierz Pobierz
Załącznik nr 3b Formularz uczestnika delegowanego przez PS Pobierz Pobierz
Załącznik nr 4 Porozumienie zawiązujące grupę inicjatywną osób fizycznych/prawnych  Pobierz Pobierz
Załącznik Nr 10 - WNIOSEK O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA UTWORZENIE NOWEGO  MIEJSCA PRACY W ISTNIEJĄCYM PRZEDSIĘBIORSTWIE SPOŁECZNYM Pobierz Pobierz
Załącznik  10 a – Biznesplan Pobierz Pobierz
Załącznik  10 b - Harmonogram rzeczowo finansowy Pobierz Pobierz
Załącznik  10 c -  Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Pobierz XLS  
Załącznik 10 d - Informacja o otrzymanej pomocy de minimis Pobierz Pobierz

Załącznik 11 - Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie nowego przedsiębiorstwa społecznego,

Pobierz Pobierz
Załącznik  11a – Biznesplan Pobierz Pobierz
Załącznik  11b - Harmonogram rzeczowo finansowy Pobierz Pobierz
Załącznik  11c -  Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Pobierz XLS  
Załącznik  11d - Informacja o otrzymanej pomocy de minimis Pobierz Pobierz
Załącznik 11 e – Oświadczenie PES przekształcanego w PS Pobierz Pobierz
Załącznik  Nr 11 f Oświadczenie PS tworzącego nowe miejsca pracy Pobierz Pobierz
Załącznik nr 12 Regulamin Komisji Oceny Projektów Pobierz Pobierz
Załącznik nr 13 Karta oceny formalnej Pobierz Pobierz
Załącznik nr 14 Karta oceny merytorycznej Pobierz Pobierz
Załącznik nr 15 Umowa oprzyznanie jednorazowej dotacji i wsparcia pomostowego na utworzenie miejsc pracy w Przedsiębiorstwie Społeczynym. Pobierz Pobierz
Załącznik nr 18 Wzór weksla Pobierz Pobierz
Załącznik nr 19  Wzór deklaracji wekslowej Pobierz Pobierz
Załącznik nr 21 Oświadczenie VAT Pobierz Pobierz
Załącznik nr 22 Formularz zgłoszeniowy PES Pobierz Pobierz
Załącznik nr 23 Oświadczenie osoby posiadającej status zagrożonej ubóstwem i wyykluczeniem społecznym Pobierz Pobierz
Cennik usług marketingowych Pobierz  
Projekt ”Zatrudnienie Twoją Szansą III edycja”
realizowany jest w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Skarżysku-Kamiennej, na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach. Celem głównym projektu: jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zwiększenie szans na rynku pracy 135 pozostających bez zatrudnienia osób, powyżej 29 r. ż

Ta strona wykorzystuje cookies, aby dać Ci niesamowite wrażenia.

Zamknij