Kalendarz

1

2

3

4

09:44 - NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY KANDYDATÓW DO PROJEKTU „Firma z POWER’ em” (województwo świętokrzyskie).

  OGŁOSZENIE O NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM  PODKARPACKA AGENCJA KONSULTINGOWO DORADCZA SP. Z O.O. OGŁASZA NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY KANDYDATÓW DO PROJEKTU „Firma z POWER’ em”     Proces rekrutacji rozpocznie się od:  04 MAJA 2022 r. i trwać będzie do  13 MAJA 2022 r.…

10:14 - WSTĘPNA LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH OSÓB DO WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZPOCZECIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH PROJEKTU „SAMOZATRUDNIENIE TWOJĄ SZANSĄ” – I EDYCJA (województwo świętokrzyskie).

WSTĘPNA LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH OSÓB DO WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZPOCZECIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH PROJEKTU „SAMOZATRUDNIENIE TWOJĄ SZANSĄ” – I EDYCJA. Plik do pobrania poniżej. 

11:28 - NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY KANDYDATÓW DO PROJEKTU „PO WER szansą na przedsiębiorczość II edycja” (województwo podkarpackie).

  OGŁOSZENIE O NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM  PODKARPACKA AGENCJA KONSULTINGOWO DORADCZA SP. Z O.O. OGŁASZA NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY KANDYDATÓW DO PROJEKTU „PO WER szansą na przedsiębiorczość II edycja”     Proces rekrutacji rozpocznie się od 04 MAJA 2022 r. i trwać będzie do  13…

5

6

11:45 - Kwartalny Harmonogram przeprowadzonych w ramach projektu form wsparcia

Kwartalny Harmonogram  przeprowadzonych w ramach projektu form wsparcia. Plik do pobrania poniżej. 

17:04 - Lista rankingowa Kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie pn. ,,FIRMA Z POWER’em” (województwo świętokrzyskie)

Lista rankingowa Kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie pn. ,,FIRMA Z POWER’em”. Plik do pobrania poniżej. 

17:28 - OGŁOSZENIE O NABORZE BIZNESPLANÓW dla 1 grupy szkoleniowej W PROJEKCIE „Samozatrudnienie z POWER-em” (województwo podkarpackie)

OGŁOSZENIE O NABORZE BIZNESPLANÓW dla 1 grupy szkoleniowej   PODKARPACKA AGENCJA KONSULTINGOWO DORADCZA SP. Z O.O. OGŁASZA NABÓR BIZNESPLANÓW W PROJEKCIE„Samozatrudnienie z POWER-em”    Nabór biznesplanów wraz z niezbędnymi załącznikami rozpocznie się od 6 czerwca 2022r. i trwać będzie do 14 czerwca 2022…

7

8

9

10

18:24 - Wyniki z oceny biznes planów I edycja - projekt "Samozatrudnienie z POWER-em" (województwo podkarpackie)

Wyniki z oceny biznes planów I edycja - projekt "Samozatrudnienie z POWER-em" (województwo podkarpackie). Plik do pobrania poniżej. 

18:29 - Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego I edycja- projekt "Samozatrudnienie z POWER-em" (województwo podkarpackie)

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO   PODKARPACKA AGENCJA KONSULTINGOWO DORADCZA SP. Z O.O. OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO W PROJEKCIE „Samozatrudnienie z POWER-em”    Nabór wniosków wraz z niezbędnymi załącznikami rozpocznie się od 11 maja 2022r. i trwać…

11

12

11:51 - Listy rankingowe kandydatów do projektu "Samozatrudnienie z POWER-em" II edycja. (województwo podkarpackie)

Listy rankingowe kandydatów do projektu "Samozatrudnienie z POWER-em" II edycja. (województwo podkarpackie). Plik do pobrania poniżej. 

13:05 - Listy rankingowe kandydatów do projektu "PO WER szansą na przedsiębiorczość II edycja" - II edycja naboru. (województwo podkarpackie)

Listy rankingowe kandydatów do projektu "PO WER szansą na przedsiębiorczość II edycja" - II edycja naboru. (województwo podkarpackie). Plik do pobrania poniżej.

13

14

15

16

14:47 - Przedłużamy termin składania formularzy rekrutacyjnych do projektu "FIRMA Z POWER'em" (województwo świętokrzyskie)

Informujemy, iż do 20 maja 2022 r. do godziny 16.00 przedłużamy termin składania formularzy rekrutacyjnych do projektu "FIRMA Z POWER'em" - dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

17

14:32 - Lista Kandydatów zakwalifikowanych na rozmowę z Doradcą Zawodowym w projekcie pn.,, Samozatrudnienie Twoją Szansą” w ramach II edycji naboru w Skarżysku-Kamiennej

Lista Kandydatów zakwalifikowanych na rozmowę z Doradcą Zawodowym w projekcie pn.,, Samozatrudnienie Twoją Szansą” w ramach II edycji naboru w Skarżysku-Kamiennej. Plik do pobrania poniżej. 

14:40 - Wyniki z oceny biznes planów I edycja - projekt "PO WER szansą na przedsiębiorczość II edycja" (województwo podkarpackie)

Wyniki z oceny biznes planów I edycja - projekt "PO WER szansą na przedsiębiorczość II edycja" (województwo podkarpackie). Plik do pobrania poniźej.

14:45 - Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego I edycja- projekt "PO WER szansą na przedsiębiorczość II edycja" (województwo podkarpackie)

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO   PODKARPACKA AGENCJA KONSULTINGOWO DORADCZA SP. Z O.O. OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO W PROJEKCIE „PO WER szansą na przedsiębiorczość II edycja”    Nabór wniosków wraz z niezbędnymi załącznikami rozpocznie się od 17…

18

19

16:00 - OSTATECZNA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH PROJEKTU „SAMOZATRUDNIENIE TWOJĄ SZANSĄ” – I EDYCJA - województwo świętokrzyskie.

OSTATECZNA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH PROJEKTU „SAMOZATRUDNIENIE TWOJĄ SZANSĄ” – I EDYCJA. Plik do pobrania poniżej. 

20

21

22

23

08:49 - Informacja o terminie składania Biznes Planów wraz załącznikami w projekcie "Firma z Power-em" -(województwo świętokrzyskie)

Informujemy, że Biznes Plany wraz załącznikami Uczestnicy I edycji działań w projekcie "FIRMA Z POWER'em" mogą składać w terminie od 01.06.2022 do 07.06.2022. Dokumenty można składać w godzinach pracy biur.    

11:51 - Przedłużamy termin składania formularzy rekrutacyjnych do projektu "FIRMA Z POWER'em" (województwo świętokrzyskie)

Informujemy, iż do 31 maja 2022 r. do godziny 14.00 przedłużamy termin składania formularzy rekrutacyjnych do projektu "FIRMA Z POWER'em" - dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

24

25

26

27

28

29

30

08:30 - Ogłaszamy nabór na granty o wartości 5000,00 zł dotyczące ekonomizacji Podmiotów Ekonomii Społecznej.

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego, jako operator grantów projektu POWES II, zaprasza Podmioty Ekonomii Społecznej (z zastrzeżeniem §2. pkt1, a) , posiadające siedzibę  na terenie powiatów: jasielskiego, krośnieńskiego, m. Krosno, sanockiego, brzozowskiego, leskiego i bieszczadzkiego do udziału w konkursie grantowym dotyczącym…

31

Projekt ”Zatrudnienie Twoją Szansą III edycja”
realizowany jest w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Skarżysku-Kamiennej, na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach. Celem głównym projektu: jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zwiększenie szans na rynku pracy 135 pozostających bez zatrudnienia osób, powyżej 29 r. ż

Ta strona wykorzystuje cookies, aby dać Ci niesamowite wrażenia.

Zamknij