Kalendarz

1

2

3

4

5

6

7

07:55 - IV nabór wniosków dla Grup Inicjatywnych zamierzających utworzyć nowe przedsiębiorstwo społeczne

  Podkarpacki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Jaśle ogłasza, z dniem 7 maja  2018 roku, IV nabór dla: Grup Inicjatywnych, zamierzających utworzyć nowe przedsiębiorstwo społeczne,   Uwaga: Osoby i instytucje zamierzające utworzyć nowe przedsiębiorstwo społeczne, oprócz standardowych formularzy rekrutacyjnych dla…

8

9

11:30 - Ogłoszenie o przekształceniu

Zarząd Koła Gospodyń Wiejskich z siedzibą w Stańkowej, 38-711 Stańkowa 35 informuje, że w dniu 12 kwietnia 2018 roku została podjęta uchwała Walnego Zgromadzenia Członków, o przekształceniu stowarzyszenia zwykłego w stowarzyszenie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze  Sądowym.      Barbara Szmyd…

14:08 - UWAGA !!!! Przedłużenie terminu składania wniosków w programie grantowym !!!!

UWAGA !   Przedłużenie terminu składania wniosków w programie grantowym !   W odpowiedzi na prośby instytucji i osób zainteresowanych udziałem w programie grantowym, Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej przedłuża nabór dla PES i grup nieformalnych do programu grantowego Nabór…

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

10:15 - Twoja szansa na przedsiębiorczość

      Informujemy, że rozpoczynamy realizację projektu „TWOJA SZANSA NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ” Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości na terenie subregionu tarnowskiego poprzez udzielenie 580 dotacji na założenie nowych i trwałych mikro przedsiębiorstw w okresie do końca 31.03.2021. Do udziału w projekcie zapraszamy osoby zamieszkujące…

14:37 - Podusmowanie spotkań zespołów interdyscyplinarnych

W styczniu i lutym w ramach projektu Podkarpacki Ośrodek WES zorganizowanych zostało 6 spotkań zespołów interdyscyplinarnych.  W spotkaniach, które odbyły się w Jaśle, Krośnie , Lesku, Ustrzykach Dolnych, Brzozowie i Sanoku  uczestniczyło ponad 60 osób, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców,…

23

14:01 - INFORMACJA O WYNIKACH 2 ETAPU III NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA UTWORZENIE NOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO W PROJEKCIE ,,Podkarpacki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

  INFORMACJA O WYNIKACH 2 ETAPU III NABORU  WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA UTWORZENIE NOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO W PROJEKCIE ,,Podkarpacki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”   W wyniku dokonanej przez  Komisję  Oceny Projektów oceny wniosków złożonych w 1 i 2…

14:16 - Lista rankingowa oceny merytorycznej biznes planów IV edycji POWES dla istniejących przedsiębiorstw społecznych.

  Lista rankingowa oceny merytorycznej biznes planów IV edycji POWES dla istniejących przedsiębiorstw społecznych.   Poniżej publikujemy listę rankingową biznes planów złożonych w IV edycji naboru.     L.p. Numer wniosku o  przyznanie wsparcia finansowego Otrzymania liczba punktów 1. 3/BP-I/J/IV…

24

25

13:15 - Lista rankingowa istniejących przedsiębiorstw społecznych, zamierzających utworzyć nowe miejsca pracy, które złożyły dokumenty rekrutacyjne w V naborze.

  Lista rankingowa istniejących przedsiębiorstw społecznych, zamierzających utworzyć nowe miejsca pracy, które złożyły dokumenty rekrutacyjne w V naborze. Wszystkie przedsiębiorstwa zakwalifikowały się do udziału w projekcie.   L.p. Numer Grupy Inicjatywnej Uzyskana liczba punktów 1 3/J/IP/V 97,25 2 2/J/IP/V 93,50 3…

26

27

28

18:03 - Ogłoszenie o naborze - dotacja 28.000 PLN ! województwo małopolskie

    PODKARPACKA AGENCJA KONSULTINGOWO-DORADCZA SP. Z O. O. OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW DO PROJEKTU ,,Twoja szansa na przedsiębiorczość”    Celem głównym projektu  jest udzielenie kompleksowego wsparcia w postaci: - dostarczenie wiedzy nt. uruchomienia działalności gospodarczej. (udzielenie wsparcia szkoleniowo doradczego), -…

29

30

31

Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o.
to spółka non - profit zajmująca się działalnością konsultingową i szkoleniową Działa na terenie południowej Polski, realizując szereg projektów wspierających MŚP, organizacje pozarządowe i osoby fizyczne poszukujące zatrudnienia. Nieprzerwanie na rynku od 1995 r.

Ta strona wykorzystuje cookies, aby dać Ci niesamowite wrażenia.

Zamknij