Informacja o możliwości uzyskania dodatkowego wsparcia przez istniejące Przedsiębiorstwa Społeczne

Informacja o możliwości uzyskania dodatkowego wsparcia przez istniejące Przedsiębiorstwa Społeczne

Zapraszamy na "Warsztaty dotyczące opracowania wniosków grantowych".

Informujemy, że wkrótce zostanie ogłoszony III nabór wniosków grantowych. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na dwudniowe „Warsztaty dotyczące opracowania wniosków grantowych”.

Mikropożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Mikropożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Jeśli jesteś osoba bezrobotną lub bierną zawodowo która ukończyła 30 lat i zamieszkuje na terenie województwa podkarpackiego to zapraszamy do skorzystania z pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 80 000 zł.

Dodatkowe wsparcie dla istniejących Przedsiębiorstw Społecznych.

Podkarpacki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Jaśle informuje, że istniejące Przedsiębiorstwa Społeczne, które starają się w Powiatowym Urzędzie Pracy o pozyskanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, mogą jednocześnie starać się w POWES o wsparcie pomostowe, udzielane w formie finansowej maksymalnie przez 12 miesięcy w wysokości 2.100,00 PLN miesięcznie.

Do 28 000 zł dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, województwo małopolskie subregion tarnowski.

PODKARPACKA AGENCJA KONSULTINGOWO-DORADCZA SP. Z O. O.
OGŁASZA IV NABÓR KANDYDATÓW DO PROJEKTU

,,Twoja szansa na przedsiębiorczość”

Celem głównym projektu jest udzielenie kompleksowego wsparcia w postaci:

- dostarczenie wiedzy nt. uruchomienia działalności gospodarczej. (udzielenie wsparcia szkoleniowo doradczego),

- umożliwienie pokrycia kosztów utworzenia firmy (dotacja w wysokości do 28 000 zł,

- dostarczenie wiedzy nt. prowadzonej działalności gospodarczej (udzielenie wsparcia pomostowego doradczego).

Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o.
to spółka non - profit zajmująca się działalnością konsultingową i szkoleniową Działa na terenie południowej Polski, realizując szereg projektów wspierających MŚP, organizacje pozarządowe i osoby fizyczne poszukujące zatrudnienia. Nieprzerwanie na rynku od 1995 r.
300+

zrealizowanych szkoleń

12

lat na rynku

100+

wdrożonych projektów

1000+

zadowolonych klientów

Zaufali nam

Realizujemy działania na rzecz Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Jednostek Samorządu Terytorialnego, Wojewódzkich Urzędów Pracy, Urzędów Marszałkowskich.

Ta strona wykorzystuje cookies, aby dać Ci niesamowite wrażenia.

Zamknij