Informacja o możliwości uzyskania dodatkowego wsparcia przez istniejące Przedsiębiorstwa Społeczne

Informacja o możliwości uzyskania dodatkowego wsparcia przez istniejące Przedsiębiorstwa Społeczne

Projekt „Drogą do sukcesu – AKTYWIZACJA ZAWODOWA !”

Jeśli jesteś pracodawcą zainteresowanym zatrudnieniem nowego pracownika i chcesz otrzymać refundację połowy kosztów jego zatrudnienia (maksymalnie do 1 180,60 PLN na osobę miesięcznie przez okres 12 miesięcy) to zapraszamy do skorzystania ze wsparcia w ramach projektu realizowanego przez Podkarpacką Agencję Konsultingowo Doradczą Sp. z o.o.
Wszystkich chętnych pracodawców, którzy chcieliby uzyskać szersze informacje prosimy o kontakt telefoniczny – nr tel. 517 367 818 lub osobisty w biurze projektu – Jasło, ul. Kadyiego 12, pokój nr 211.

Mikropożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Mikropożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Jeśli jesteś osoba bezrobotną lub bierną zawodowo która ukończyła 30 lat i zamieszkuje na terenie województwa podkarpackiego to zapraszamy do skorzystania z pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 80 000 zł.

Dodatkowe wsparcie dla istniejących Przedsiębiorstw Społecznych.

Podkarpacki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Jaśle informuje, że istniejące Przedsiębiorstwa Społeczne, które starają się w Powiatowym Urzędzie Pracy o pozyskanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, mogą jednocześnie starać się w POWES o wsparcie pomostowe, udzielane w formie finansowej maksymalnie przez 12 miesięcy w wysokości 2.100,00 PLN miesięcznie.

Do 28 000 zł dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, województwo małopolskie subregion tarnowski.

PODKARPACKA AGENCJA KONSULTINGOWO-DORADCZA SP. Z O. O.
OGŁASZA IV NABÓR KANDYDATÓW DO PROJEKTU

,,Twoja szansa na przedsiębiorczość”

Celem głównym projektu jest udzielenie kompleksowego wsparcia w postaci:

- dostarczenie wiedzy nt. uruchomienia działalności gospodarczej. (udzielenie wsparcia szkoleniowo doradczego),

- umożliwienie pokrycia kosztów utworzenia firmy (dotacja w wysokości do 28 000 zł,

- dostarczenie wiedzy nt. prowadzonej działalności gospodarczej (udzielenie wsparcia pomostowego doradczego).

Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o.
to spółka non - profit zajmująca się działalnością konsultingową i szkoleniową Działa na terenie południowej Polski, realizując szereg projektów wspierających MŚP, organizacje pozarządowe i osoby fizyczne poszukujące zatrudnienia. Nieprzerwanie na rynku od 1995 r.
300+

zrealizowanych szkoleń

12

lat na rynku

100+

wdrożonych projektów

1000+

zadowolonych klientów

Zaufali nam

Realizujemy działania na rzecz Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Jednostek Samorządu Terytorialnego, Wojewódzkich Urzędów Pracy, Urzędów Marszałkowskich.

Ta strona wykorzystuje cookies, aby dać Ci niesamowite wrażenia.

Zamknij