Regulamin wsparcia finansowego OWES 2

MINIMALNY ZAKRES  REGULAMINU WSPARCIA FINANSOWEGO OBOWIĄZUJĄCY OWES Z WOJ.PODKARPACKIEGO

Regulamin projektu.

Data wprowadzenia Wersja pdf Zmiany
  Pobierz Wersja podstawowa 

 

 

Nazwa dokumentu

WORD

PDF

Zał. 1 - Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego  Pobierz   
Zal. 2  Minimalny zakres biznes planu   Pobierz
Zał. 3 - Oświadczenie osoby fizycznej zakładającej Przedsiębiorstwo Społeczne Pobierz  
Zał. 4 - Oświadczenie osoby prawnej zakładajacej Przedsiębiorstwo Społeczne Pobierz  
Zał. 5 - Oświadczenie PES przekształcanego w Przedsiębiorstwo Społeczne Pobierz  
Zał. 6 - Oświadczenie istniejącego Przedsiębiorstwa Społecznego Pobierz  
Zał. 7 - Oświadczenie o otrzymaniu_nieotrzymaniu pomocy de minimis Pobierz  
Zał. 8 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis   XLS 
Zał. 9 Minimalny zakres Umowy - 08.09.2020 Pobierz  
Zał. 10 Oświadczenie Przedsiębiorstwa Społecznego o wydatkowaniu wsparcia finansowego Pobierz  
Zał. 11 - Oświadczenie PS o wzroście liczby miejsc pracy Pobierz  
Zał. 12 - Zestawienie poniesionych wydatków w ramach wsparcia pomostowego Pobierz  
Zał. 13 - Oświadczenie o finansowaniu miejsca pracy w Przedsiębiorstwie Społecznym Pobierz  
Zał. 14 C - Wysokość stawki wsparcia pomostowego w subregionie III   Pobierz 
Zał. 15 - Szczegółowe warunki zabezpieczenia umowy  Pobierz  
Zal. 16 OWES II  biznesplan Grupa Inicjatywna Pobierz  
Zal. 17 OWES II biznesplan istniejące Przedsiębiorstwo Społeczne Pobierz  
Zal. 18 Harmonogram-rzeczowo-finansowy Pobierz   
Zal. 19 Karta-oceny-merytorycznej Biznes Planu Pobierz  
Zal. 20  Karta oceny formalnej wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji i przyznanie wsparcia pomostowego Pobierz  

 

Projekt ”Zatrudnienie Twoją Szansą III edycja”
realizowany jest w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Skarżysku-Kamiennej, na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach. Celem głównym projektu: jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zwiększenie szans na rynku pracy 135 pozostających bez zatrudnienia osób, powyżej 29 r. ż

Ta strona wykorzystuje cookies, aby dać Ci niesamowite wrażenia.

Zamknij