Informacje o wynikach naborów

Ogłoszenia o wynikach noborów POWES
Data ogłoszenia              Link do komunikatu o wynikach naboru
29.12.2020

Lista rankingowa Istniejących Przedsiębiorstw Społecznych , które złożyły dokumenty rekrutacyjne w I naborze.

29.12.2020

Lista rankingowa Grup Inicjatywnych, zamierzających utworzyć nowe przedsiębiorstwo społeczne, które złożyły dokumenty rekrutacyjne w I naborze.

25.01.2021  OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA I NABORU WNIOSKÓW (po odwołaniach).
16.03.2021

Wstępna lista rankingowa wniosków o przyznanie wsparcia finansowego złożonych w 1 rundzie naboru dla istniejących Przedsiębiorstw Społecznych

29.03.2021 Ostateczna LISTA RANKIGOWA wniosków o przyznanie wsparcia finansowego złożonych w 1 rundzie naboru dla istniejących Przedsiębiorstw Społecznych
22.04.2021 

WSTĘPNA LISTA RANKIGOWA - Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego złożonych w 1 rundzie naboru dla Grup Inicjatywnych.

13.05.2021 OSTATECZNA LISTA RANKIGOWA - Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego złożonych w 1 rundzie naboru dla Grup Inicjatywnych.
20.05.2021

Wstępna lista rankingowa Istniejących Przedsiębiorstw Społecznych, które złożyły dokumenty rekrutacyjne w II naborze.

7.06.2021 Ostateczna lista rankingowa Istniejących Przedsiębiorstw Społecznych, które złożyły dokumenty rekrutacyjne w II naborze.
21.07.2021 WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA (BIZNES PLANY)PRZEDSIEBIORSTWA SPOŁECZNE- II NABÓR
04.08.2021 Ostateczna lista rankingowa projektów złożonych w konkursie dla istniejących Przedsiębiorstw Społecznych. 
13.08.2021 Wstępna lista rankingowa- Grupy Inicjatywne, które złożyły dokumenty rekrutacyjne w II naborze
25.08.2021

Ostateczna lista rankingowa- Grupy Inicjatywne, które złożyły dokumenty rekrutacyjne w II naborze.

26.10.2021

Wstępna lista rankingowa- Grupy Inicjatywne, które złożyły dokumenty rekrutacyjne w III naborze.

26.10.2021

Wstępna lista rankingowa- Istniejące PS, które złożyły dokumenty rekrutacyjne w III naborze.

4.11.2021

OSTATECZNA lista rankingowa- Istniejące PS, które złożyły dokumenty rekrutacyjne w III naborze.

4.11.2021

OSTATECZNA lista rankingowa- Grupy Inicjatywne, które złożyły dokumenty rekrutacyjne w III naborze.

10.11.2021

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA BIZNES PLANÓW DLA GRUP INICJATYWNYCH( RUNDA II)

5.01.2022

Wstępna lista rankingowa dla Istniejących PS( III nabór).

10.01.2022

Wstępna lista rankingowa Biznes Planów dla nowo powstających PS, w tym PES przekształcających się w PS ( III nabór).

20.01.2022 Ostateczna lista rankingowa Biznes Planów dla nowo powstających PS, w tym PES przekształcających się w PS ( III nabór).
2.02.2022

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA BIZNES PLANÓW DLA ISTNIEJĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH ( III NABÓR)

8.02.2022 Wstępna lista rankingowa- Wnioski o przyznanie Wsparcia dla nowopowstających PS, w tym PES przekształcających się w PS w ramach "Podkarpackiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej"- Runda 4
23.02.2022 Ostateczna lista rankingowa- Wnioski o przyznanie Wsparcia dla nowopowstających PS, w tym PES przekształcających się w PS w ramach "Podkarpackiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej"- Runda 4
18.08.2022

Lista rankingowa konkursu grantowego POWES, II Edycja

 8.12.2022 Lista rankingowa konkursu grantowego  II nabór POWES, II Edycja
3.04.2023

Wstępna lista rankingowa - istniejące Przedsiębiorstwa Społeczne runda 4.

18.04.2023 Ostateczna lista rankingowa - istniejące Przedsiębiorstwa Społeczne runda 4.
18.07.2023

Wyniki III naboru na pakiety marketingowe w ramach projektu POWES 2.

20.09.2023 Lista rankingowa konkursu grantowego POWES, IV Edycja
27.10.2023 Lista rankingowa konkursu grantowego POWES, V Edycja
Projekt ”Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”

Ta strona wykorzystuje cookies, aby dać Ci niesamowite wrażenia.

Zamknij