AKTUALNOŚCI POWES 2

Ostateczna lista rankingowa Biznes Planów dla nowo powstających PS, w tym PES przekształcających się w PS ( III nabór).


Ostateczna lista rankingowa Biznes Planów dla nowo powstających PS, w tym PES przekształcających się w PS ( III nabór).

L.p. Numer GI Liczba punktów
1 1/BP-N/U/III 75,50
2 4/BP-N/J/III 72,00
3 1/BP-N/J/III 71,00
4 2/BP-N/J/III 66,00
5 5/BP-N/J/III 64,50

 

Numery od 1 do 5 zakwalifikowane do udzielenia wsparcia finansowego. 


powrót do listy
Projekt ”Zatrudnienie Twoją Szansą III edycja”
realizowany jest w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Skarżysku-Kamiennej, na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach. Celem głównym projektu: jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zwiększenie szans na rynku pracy 135 pozostających bez zatrudnienia osób, powyżej 29 r. ż

Ta strona wykorzystuje cookies, aby dać Ci niesamowite wrażenia.

Zamknij