AKTUALNOŚCI POWES 2

Ogłoszenie o naborze do projektu POWES 2 dla istniejących Przedsiębiorstw Społecznych, zamierzających utworzyć nowe miejsca pracy.


Podkarpacki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Jaśle

ogłasza, z dniem 20 września 2021 roku,

nabór do projektu dla:

- istniejących Przedsiębiorstw Społecznych, zamierzających utworzyć nowe miejsca pracy.

 

 1. Przedsiębiorstwa Społeczne, zamierzające utworzyć nowe miejsca pracy, składają następujące dokumenty:
 1. PS składa Formularz Rekrutacyjny dla osoby prawnej (Załącznik Nr 2 do Regulaminu),
 2. Każda osoba fizyczna reprezentująca PS (zgodnie z KRS), wymieniona w Załączniku  Nr 2, składa Formularz Rekrutacyjny dla osoby fizycznej (Załącznik Nr 1 do Regulaminu).
 3. Każda osoba fizyczna planowana do zatrudnienia na dofinansowanym miejscu pracy, wymieniona w Załączniku  Nr 2, składa Formularz Rekrutacyjny dla osoby fizycznej (Załącznik Nr 1 do Regulaminu) oraz dodatkowo wypełnia Załącznik do FR dla osób fizycznych (Załącznik Nr 1a do Regulaminu),
 4. PS jako całość składa opis planowanego przedsięwzięcia dla Przedsiębiorstw Społecznych (Załącznik Nr 4 do Regulaminu).

 

 

Szczegółowe informacje na temat oceny formalnej i merytorycznej dokumentów rekrutacyjnych znajdują się w Regulaminie Świadczenia Usług Podkarpackiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Karta oceny formalnej i merytorycznej  dla Przedsiębiorstw Społecznych stanowi Załącznik nr 6 do  ww. Regulaminu.

 

Dokumenty, o których mowa powyżej, są dostępne  do pobrania TUTAJ.

Nabór będzie trwał od dnia 20 września do dnia 29 września 2021 roku do godz. 15.00.

 

UWAGA:

Dokumenty rekrutacyjne należy składać drogą elektroniczną (skany podpisanych formularzy i załączników) na adres:

powes@pakd.pl

Oryginały dokumentów należy wysłać drogą pocztową na adres:

POWES Jasło,

ul. Kadyiego 12, 38-200 Jasło.

W takiej sytuacji liczyć się będzie data wpływu dokumentów w formie elektronicznej.

W razie pytań czy wątpliwości z tym związanych prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 508 030 626 lub mailowy: r.radwan@pakd.pl

 

 

INFORMACJA DLA PRZEDSIEBIORSTW SPOŁECZNYCH ZAMIERZAJĄCYCH WZIĄĆ UDZIAŁ W REKRUTACJI

 

Przypominamy, że wsparcie finansowe udzielane na tworzenie nowych miejsc pracy jest pomocą publiczną de minimis. Podmioty korzystające ze wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej prosimy o sprawdzenie poziomu wykorzystanej pomocy de minimis, aby uniknąć sytuacji, gdy wnioskowane wsparcie spowoduje przekroczenie dopuszczalnego limitu pomocy de minimis (maksymalnie 200 000,00 EUR w ciągu ostatnich trzech lat kalendarzowych), gdyż w takiej sytuacji wsparcie nie będzie mogło być udzielone.

W razie problemów, doradztwa w tej sprawie udziela Specjalista ds. pomocy publicznej, tel. 517 368 268, e-mail: m.godawski@pakd.pl

 

Zasady składania dokumentów rekrutacyjnych

 

 1. Dokumenty rekrutacyjne należy składać:
 • drogą elektroniczną (poczta e-mail), na adres powes@pakd.pl (skany podpisanych formularzy i załączników)
 • oryginały dokumentów rekrutacyjnych należy wysłać pocztą tradycyjnąw terminie maksymalnie do 3 dni od zakończenia naboru na adres Biura Projektu w Jaśle:

POWES Jasło,

ul. Kadyiego 12, 38-200 Jasło.

 

Pamiętać należy, iż do zachowania terminu liczyć się będzie data wpływu dokumentów w formie elektronicznej.

 

 1. Kandydaci do udzielenia wsparcia oraz podmioty, które nie mają możliwości samodzielnego wydrukowania dokumentów rekrutacyjnych, mogą je odebrać w biurach w Jaśle, Sanoku, Ustrzykach Dolnych,
 2. W przypadku osób z niepełnosprawnościami dopuszcza się możliwość dostarczenia/odbioru dokumentów rekrutacyjnych przez personel projektu w miejscu zamieszkania takiej osoby.
 3. Dokumenty w wersji papierowej powinny być podpisane przez osoby uprawnione. Dokumenty złożone przez Kandydatów do Projektu nie podlegają zwrotowi.

 

UWAGA:

Podmioty zamierzające wziąć udział w naborze do projektu, powinny zapoznać się z następującymi dokumentami, zamieszczonymi na stronie projektu:

 1. Regulaminem Świadczenia Usług Podkarpackiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, Pobierz
 2. Minimalnym zakresem Regulaminu Wsparcia Finansowego obowiązującym  OWES z województwa podkarpackiego Pobierz

 

 

Wszelkich informacji związanych z rekrutacją udziela:

Robert Radwan, koordynator merytoryczny,

tel.  508 030 626, e-mail: r.radwan@pakd.pl,

w godzinach: 08.00 – 15.00

 


powrót do listy
Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o.
to spółka non - profit zajmująca się działalnością konsultingową i szkoleniową Działa na terenie południowej Polski, realizując szereg projektów wspierających MŚP, organizacje pozarządowe i osoby fizyczne poszukujące zatrudnienia. Nieprzerwanie na rynku od 1995 r.

Ta strona wykorzystuje cookies, aby dać Ci niesamowite wrażenia.

Zamknij