Dokumenty

Dokumenty

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE.  POBIERZ TUTAJ,

Dokumenty rekrutacyjne:

Nazwa dokumentu  WORD PDF
FORMULARZ REKRUTACYJNY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Pobierz Pobierz
Załącznik nr 1 - Oświadczenie o spełnieniu kryteriów grupy docelowej Pobierz Pobierz
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o wykształceniu Pobierz Pobierz
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o posiadaniu statusu osoby biernej zawodowo Pobierz Pobierz

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku przynależności do grupy docelowej wskazanej w Poddziałaniu 1.3.1 PO WER – tryb konkursowy

Pobierz Pobierz

Załącznik nr 5 - Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub niezdolności do pracy wydane zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub inny dokument poświadczający stan zdrowia wydany przez lekarza, np. orzeczenie o stanie zdrowia lub opinię (JEŚLI DOTYCZY).

X X

 

Projekt ”Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”

Ta strona wykorzystuje cookies, aby dać Ci niesamowite wrażenia.

Zamknij