Dokumenty rekrutacyjne

Regulamin rekrutacji w projekcie: 

Nazwa dokumentu Wersja Do pobrania
Regulamin Projektu   Regulamin PDF

 

Nazwa dokumentu  WORD PDF
załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji w projekcie-Formularz rekrutacyjny Pobierz  
załącznik nr 1 do Formularza rekrutacyjnego-oświadczenie o spełnieniu kryteriów grupy docelowej Pobierz  
załącznik nr 2 do Formularza rekrutacyjnego-oświadczenie o statusie na rynku pracy Pobierz  
załącznik nr 3 do Formularza rekrutacyjnego-oświadczenie o wykształceniu Pobierz  
załącznik nr 4 do Formularza rekrutacyjnego-oświadczenie o posiadaniu co najmniej 3 dzieci  w wieku do 18 lat Pobierz  
załącznik nr 5 do Formularza rekrutacyjnego-oświadczenie o zamiarze odejścia z rolnictwa Pobierz  
załącznik nr 6 do Formularza rekrutacyjnego-oświadczenie o dochodach w gospodarstwie domowym Pobierz  
załącznik nr 7 do Formularza rekrutacyjnego-oświadczenie osoby bezrobotnej w tym długotrwale bezrobotnej Pobierz  
załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji w projekcie-karta oceny formalnej Formularza rekrutacyjnego   Pobierz
załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji w projekcie-karta oceny merytorycznej Formularza rekrutacyjnego   Pobierz

 

 

Projekt ”Zatrudnienie Twoją Szansą III edycja”
realizowany jest w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Skarżysku-Kamiennej, na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach. Celem głównym projektu: jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zwiększenie szans na rynku pracy 135 pozostających bez zatrudnienia osób, powyżej 29 r. ż

Ta strona wykorzystuje cookies, aby dać Ci niesamowite wrażenia.

Zamknij