Dokumenty wsparcie finansowe

Regulamin przyznawania środków finansowych: 

Nazwa dokumentu Wersja Do pobrania

Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalnośc

i gospodarczej oraz wsparcia pomostowego

  Regulamin PDF

Załączniki do regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalnośc gospodarczej oraz wsparcia pomostowego

UWAGA !!!!   Wszelkie modyfikacje formularzy będą skutkować odrzuceniem wniosku.

Nazwa dokumentu  WORD PDF

Formularz biznes planu.

 Pobierz  Pobierz

Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis

w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych 

Pobierz  
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis  Pobierz   

Zestawienie planowanych wydatków z wyszczególnieniem wydatków

przeznaczonych na składki na ubezpieczenie społeczne

 Pobierz   

 Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z dwóch różnych

źródeł na pokrycie tych samych wydatków

   Pobierz 
Oświadczenia do biznesplanu Pobierz  
Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego  Pobierz  
Zestawienie planowanych wydatków inwestycyjnych. Pobierz  
Karta weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego    Pobierz
Standardy oceny biznes planu    Pobierz
Karta oceny biznes planu    Pobierz
Minimalny wzór umowy o wsparcie finansowe    Pobierz
Minimalny wzór umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego    Pobierz
Projekt ”Zatrudnienie Twoją Szansą III edycja”
realizowany jest w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Skarżysku-Kamiennej, na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach. Celem głównym projektu: jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zwiększenie szans na rynku pracy 135 pozostających bez zatrudnienia osób, powyżej 29 r. ż

Ta strona wykorzystuje cookies, aby dać Ci niesamowite wrażenia.

Zamknij