Kierunek-praca

„Kierunek praca - program aktywizacji ludzi młodych!”

      O projekcie

    Aktualności

    Dokumenty

    Kontakt

 

Projekt realizowany jest przez Podkarpacką Agencję Konsultingowo Doradczą Sp. z o.o. realizowanym w ramach
Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych  na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1.

 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Okres realizacji projektu: od: 2020-01-01 do: 2021-09-30

Projekt ”Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”

Ta strona wykorzystuje cookies, aby dać Ci niesamowite wrażenia.

Zamknij