AKTUALNOŚCI POWES 2

UWAGA! Bardzo ważna informacja dotycząca statusu Przedsiębiorstwa Społecznego.


 

UWAGA

WAŻNA INFORMACJA W SPRAWIE STATUSU PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO

 

OWES Jasło przypomina, że związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 5 sierpnia o ekonomii społecznej, zmienia się sposób i tryb nadawania statusu przedsiębiorstwa społecznego. Zgodnie z zapisami Ustawy, status przedsiębiorstwa społecznego nadaje wojewoda właściwy ze względu na siedzibę podmiotu. W naszym przypadku wniosek o nadanie statusu przedsiębiorstwa społecznego należy złożyć do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

 

Wzór wniosku oraz instrukcja wypełniania wniosku wraz z kartą informacyjną znajdują się na stronie BIP Urzędu Wojewódzkiego. Poniżej link do strony:

 

https://www.gov.pl/web/uw-podkarpacki/przyznanie-statusu-przedsiebiorstwa-spolecznego

 

Sprawa jest o tyle ważna, gdyż mimo tego, że statusy przedsiębiorstwa społecznego nadane przez OWES zachowują co prawda ważność, jednak ubieganie się o nowe środki zarówno ze środków krajowych jak i europejskich możliwe będzie dla tych przedsiębiorstw społecznych, które będą posiadać status PP nadany w trybie przewidzianym Ustawą.

 

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami znajdującymi się na stronie Urzędu Wojewódzkiego (link powyżej), jak i z treścią Ustawy o ekonomii społecznej:

 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001812/U/D20221812Lj.pdf

 

Dodatkowe informacje nt. nadawania statusu PP można uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej UW w Rzeszowie pod nr telefonu 17/867 13 19

lub  w OWES Jasło pod nr telefonu 508 224 364, (Robert Radwan, koordynator merytoryczny).

 

 


powrót do listy
Projekt ”Zatrudnienie Twoją Szansą III edycja”
realizowany jest w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Skarżysku-Kamiennej, na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach. Celem głównym projektu: jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zwiększenie szans na rynku pracy 135 pozostających bez zatrudnienia osób, powyżej 29 r. ż

Ta strona wykorzystuje cookies, aby dać Ci niesamowite wrażenia.

Zamknij