AKTUALNOŚCI POWES 2

Zapraszamy do składania wniosków (zamówień) na pakiety marketingowe w ramach projektu POWES 2.


Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Jaśle  zaprasza Podmioty Ekonomii Społecznej z terenu powiatów:

jasielskiego, krośnieńskiego, M. Krosna, brzozowskiego, sanockiego, leskiego i bieszczadzkiego

do składania wniosków (zamówień) na usługi marketingowe.

 

Nabór wniosków trwał będzie w dniach od 15.09.2022 (piątek) do 30.09.2022 (piątek).

W naborze wniosków nie mogą uczestniczyć Przedsiębiorstwa Społeczne.

Zasady udzielania wsparcia w postaci usług marketingowych znajdują się w Regulaminie przyznania usługi marketingowej.

Szczegółowych informacji w sprawach związanych z naborem udziela:

Pani Dagmara Kozioł, tel. 14 307 01 31

Prośmy o zapoznanie się z Regulaminem i załącznikami do wniosku zamieszczonymi poniżej. 


powrót do listy
Projekt ”Zatrudnienie Twoją Szansą III edycja”
realizowany jest w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Skarżysku-Kamiennej, na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach. Celem głównym projektu: jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zwiększenie szans na rynku pracy 135 pozostających bez zatrudnienia osób, powyżej 29 r. ż

Ta strona wykorzystuje cookies, aby dać Ci niesamowite wrażenia.

Zamknij