AKTUALNOŚCI POWES 2

Nabór do projektu dla Grup Inicjatywnych, zamierzających utworzyć nowe przedsiębiorstwo społeczne.


Podkarpacki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Jaśle

ogłasza, z dniem 08 listopada 2021 roku,

nabór do projektu dla:

- Grup Inicjatywnych, zamierzających utworzyć nowe przedsiębiorstwo społeczne,

 

 1. Grupy Inicjatywne (GI) złożone z osób fizycznych składają następujące dokumenty:
 1. Każda osoba fizyczna wchodząca w skład GI składa Formularz Rekrutacyjny dla osoby fizycznej (Załącznik Nr 1 do Regulaminu),
 2. Osoba wchodząca w skład GI, która ma być zatrudniona na dofinansowanym miejscu pracy, dodatkowo wypełnia Załącznik do FR dla osób fizycznych (Załącznik Nr 1a do Regulaminu),
 3. GI jako całość składa opis planowanego przedsięwzięcia dla Grup Inicjatywnych (Załącznik Nr 3 do Regulaminu).

 

 1. Grupy Inicjatywne złożone z osób prawnych składają następujące dokumenty:
 1. Osoby prawne, tworzące GI składają każda osobno Formularz Rekrutacyjny dla osoby prawnej (Załącznik Nr 2 do Regulaminu),
 2. Każda osoba fizyczna wchodząca w skład GI składa Formularz Rekrutacyjny dla osoby fizycznej (Załącznik Nr 1 do Regulaminu),
 3. Osoba wchodząca w skład GI, która ma być zatrudniona na dofinansowanym miejscu pracy, dodatkowo wypełnia Załącznik do FR dla osób fizycznych (Załącznik Nr 1a do Regulaminu),
 4. GI jako całość składa opis planowanego przedsięwzięcia dla Grup Inicjatywnych (Załącznik Nr 3 do Regulaminu).

 

Szczegółowe informacje na temat oceny formalnej i merytorycznej dokumentów rekrutacyjnych znajdują się w Regulaminie Świadczenia Usług Podkarpackiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.  REGULAMIN.

Karta oceny formalnej i merytorycznej  dla Grup Inicjatywnych stanowi Załącznik nr 5 do  ww. Regulaminu.

 

Dokumenty, o których mowa powyżej, są dostępne  do pobrania TUTAJ.

Nabór będzie trwał od dnia 08 listopada 2021 roku do dnia 17listopada 2021 roku do godz. 15.00

 

 1. Dokumenty rekrutacyjne należy składać:
 • drogą elektroniczną (poczta e-mail), na adres powes@pakd.pl (skany podpisanych formularzy i załączników)
 • oryginały dokumentów rekrutacyjnych należy wysłać pocztą tradycyjnąw terminie maksymalnie do 3 dni od zakończenia naboru na adres Biura Projektu w Jaśle:

POWES Jasło,

ul. Kadyiego 12, 38-200 Jasło.

 

Pamiętać należy, iż do zachowania terminu liczyć się będzie data wpływu dokumentów w formie elektronicznej.

 

 1. Kandydaci do udzielenia wsparcia oraz podmioty, które nie mają możliwości samodzielnego wydrukowania dokumentów rekrutacyjnych, mogą je odebrać w biurach w Jaśle, Sanoku, Ustrzykach Dolnych,
 2. W przypadku osób z niepełnosprawnościami dopuszcza się możliwość dostarczenia/odbioru dokumentów rekrutacyjnych przez personel projektu w miejscu zamieszkania takiej osoby.
 3. Dokumenty w wersji papierowej powinny być podpisane przez osoby uprawnione. Dokumenty złożone przez Kandydatów do Projektu nie podlegają zwrotowi.

 

UWAGA:

Osoby fizyczne i prawne, zamierzające wziąć udział w naborze do projektu, powinny zapoznać się z następującymi dokumentami, zamieszczonymi na stronie projektu:

 1. Regulaminem Świadczenia Usług Podkarpackiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej,
 2. Minimalnym zakresem Regulaminu Wsparcia Finansowego obowiązującym  OWES z województwa podkarpackiego

 

Wszelkich informacji związanych z rekrutacją udziela:

Robert Radwan, koordynator merytoryczny,

tel. 508 224 364, e-mail: r.radwan@pakd.pl,

w godzinach:  08.00 – 15.00


powrót do listy
Projekt ”Zatrudnienie Twoją Szansą III edycja”
realizowany jest w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Skarżysku-Kamiennej, na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach. Celem głównym projektu: jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zwiększenie szans na rynku pracy 135 pozostających bez zatrudnienia osób, powyżej 29 r. ż

Ta strona wykorzystuje cookies, aby dać Ci niesamowite wrażenia.

Zamknij