AKTUALNOŚCI POWES 2

Nabór do projektu POWES dla Grup Inicjatywnych i Przedsiębiorstw Społecznych


 

Podkarpacki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Jaśle

ogłasza, z dniem 17 października 2020 roku,

nabór do projektu dla:

- Grup Inicjatywnych, zamierzających utworzyć nowe przedsiębiorstwo społeczne,

- istniejących Przedsiębiorstw Społecznych, zamierzających utworzyć nowe miejsca pracy.

 

 1. Grupy Inicjatywne (GI) złożone z osób fizycznych składają następujące dokumenty:
 1. Każda osoba fizyczna wchodząca w skład GI składa Formularz Rekrutacyjny dla osoby fizycznej (Załącznik Nr 1 do Regulaminu),
 2. Osoba wchodząca w skład GI, która ma być zatrudniona na dofinansowanym miejscu pracy, dodatkowo wypełnia Załącznik do FR dla osób fizycznych (Załącznik Nr 1a do Regulaminu),
 3. GI jako całość składa opis planowanego przedsięwzięcia dla Grup Inicjatywnych (Załącznik Nr 3 do Regulaminu).

 

 1. Grupy Inicjatywne złożone z osób prawnych składają następujące dokumenty:
 1. Osoby prawne, tworzące GI składają każda osobno Formularz Rekrutacyjny dla osoby prawnej (Załącznik Nr 2 do Regulaminu),
 2. Każda osoba fizyczna wchodząca w skład GI składa Formularz Rekrutacyjny dla osoby fizycznej (Załącznik Nr 1 do Regulaminu),
 3. Osoba wchodząca w skład GI, która ma być zatrudniona na dofinansowanym miejscu pracy, dodatkowo wypełnia Załącznik do FR dla osób fizycznych (Załącznik Nr 1a do Regulaminu),
 4. GI jako całość składa opis planowanego przedsięwzięcia dla Grup Inicjatywnych (Załącznik Nr 3 do Regulaminu).

 

 1. Przedsiębiorstwa Społeczne, zamierzające utworzyć nowe miejsca pracy, składają następujące dokumenty:
 1. PS składa Formularz Rekrutacyjny dla osoby prawnej (Załącznik Nr 2 do Regulaminu),
 2. Każda osoba fizyczna reprezentująca PS (zgodnie z KRS), wymieniona w Załączniku  Nr 2, składa Formularz Rekrutacyjny dla osoby fizycznej (Załącznik Nr 1 do Regulaminu).
 3. Każda osoba fizyczna planowana do zatrudnienia na dofinansowanym miejscu pracy, wymieniona w Załączniku  Nr 2, składa Formularz Rekrutacyjny dla osoby fizycznej (Załącznik Nr 1 do Regulaminu) oraz dodatkowo wypełnia Załącznik do FR dla osób fizycznych (Załącznik Nr 1a do Regulaminu),
 4. PS jako całość składa opis planowanego przedsięwzięcia dla Przedsiębiorstw Społecznych (Załącznik Nr 4 do Regulaminu).

 

 

Szczegółowe informacje na temat oceny formalnej i merytorycznej dokumentów rekrutacyjnych znajdują się w Regulaminie Świadczenia Usług Podkarpackiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Karta oceny formalnej i merytorycznej  dla Grup Inicjatywnych stanowi Załącznik nr 5 do  ww. Regulaminu.

Karta oceny formalnej i merytorycznej  dla Przedsiębiorstw Społecznych stanowi Załącznik nr 6 do  ww. Regulaminu.

 

Dokumenty, o których mowa powyżej, są dostępne  do pobrania TUTAJ.

Nabór będzie trwał od dnia 17 października do dnia 26 października 2020 roku do godz. 15.00

 

 1. Dokumenty rekrutacyjne można składać:
 • osobiście w Biurze Projektu, 38-200 Jasło, ul. Kadyiego 12, oraz w lokalnych Biurach w Sanoku, 38-500 Sanok, ul Lwowska 18 i Ustrzykach Dolnych, 38-700 Ustrzyki Dolne, ul. 1 Maja 16, w godzinach pracy biur,
 • pocztą tradycyjną na adres Biura Projektu lub lokalnych Biur w Sanoku i Ustrzykach Dolnych,
 • drogą elektroniczną (poczta e-mail), na adres powes@pakd.pl,
 • Kandydaci do udzielenia wsparcia oraz podmioty, które nie mają możliwości samodzielnego wydrukowania dokumentów rekrutacyjnych, mogą je odebrać w biurach w Jaśle, Sanoku, Ustrzykach Dolnych,
 • w przypadku osób z niepełnosprawnościami dopuszcza się możliwość dostarczenia/odbioru dokumentów rekrutacyjnych przez personel projektu w miejscu zamieszkania takiej osoby.
 1. Dokumenty w wersji papierowej powinny być podpisane przez osoby uprawnione. Dokumenty złożone przez Kandydatów do Projektu nie podlegają zwrotowi.
 2. Dokumenty w wersji elektronicznej powinny być podpisane przez osoby uprawnione profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym. W przypadku, gdy osoby zgłaszające się do udziału w projekcie nie posiadają profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego, po złożeniu dokumentów w wersji elektronicznej ich podpisane oryginały należy dostarczyć do Biura Projektu w terminie wskazanym przez personel Projektu.

 

 

UWAGA:

Osoby fizyczne i prawne, zamierzające wziąć udział w naborze do projektu, powinny zapoznać się z następującymi dokumentami, zamieszczonymi na stronie projektu:

 1. Regulaminem Świadczenia Usług Podkarpackiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej,
 2. Minimalnym zakresem Regulaminu Wsparcia Finansowego obowiązującym  OWES z województwa podkarpackiego

 

Wszelkich informacji związanych z rekrutacją udziela:

Robert Radwan, koordynator merytoryczny,

tel.  508 030 626, e-mail: r.radwan@pakd.pl,

w godzinach 08.00 – 15.00


powrót do listy
Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o.
to spółka non - profit zajmująca się działalnością konsultingową i szkoleniową Działa na terenie południowej Polski, realizując szereg projektów wspierających MŚP, organizacje pozarządowe i osoby fizyczne poszukujące zatrudnienia. Nieprzerwanie na rynku od 1995 r.

Ta strona wykorzystuje cookies, aby dać Ci niesamowite wrażenia.

Zamknij