Kadra szkoleniowa

Członkowie kadry szkoleniowej posiadają doświadczenie zawodowe lub wykształcenie odpowiednie do zakresu tematycznego prowadzonych szkoleń.

Każdy z członków kadry szkoleniowej bierze udział w co najmniej jednym w ciągu roku programie edukacyjnym zorientowanym na rozwój i aktualizację kompetencji związanych z wykonywanym zawodem i trwającym min. 16 godzin.

Każda z osób należących do kadry szkoleniowej spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:
a) ukończyła trwający min. 60 godzin kurs dydaktyczny lub przygotowujący do kształcenia dorosłych
b) dysponuje przyznanym przez zewnętrzną instytucję certyfikatem potwierdzającym posiadanie kompetencji zbliżonych do wymienionych powyżej
c) posiada 750 godzin doświadczenia w zakresie edukacji osób dorosłych
d) posiada specjalistyczne wykształcenie i min. 5 letnie doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie oraz prowadzi kształcenie wyłącznie w formie wykładowej.


Natalia Adamczak–Babiarz
Z wykształcenia pedagog. Od 2002 roku  zatrudniony na stanowisku doradca zawodowy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy. Licencjonowany doradza zawodowy II stopnia od 2012 roku. Specjalizuje się w tematyce rynku pracy, rozwoju kompetencji interpersonalnych.

Justyna Bartosiewicz
Właścicielka Kancelarii Prawa Podatkowego i Biura Rachunkowego w Katowicach, jest certyfikowaną księgową i nadzoruje właściwe stosowanie przepisów prawnych dotyczących rachunkowości i prawa podatkowego. Prowadzone Biuro Rachunkowe specjalizuje się przede wszystkim w obsłudze rachunkowej i podatkowej organizacji pozarządowych oraz spółdzielni socjalnych.
Justyna Bartosiewicz jest wykładowcą, trenerem oraz doradcą w obszarze funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej.
W 2012 r. ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W 2015 r. ukończyła studia podyplomowe: "Menadżer ekonomii społecznej".
Kontynuowała edukację na studiach podyplomowych z zakresu rachunkowości, a następnie z audytu wewnętrznego i kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych.
Skończyła studia magisterskie ze specjalizacją finanse publiczne i podatki.
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując wiele lat w Izbie Skarbowej w Katowicach oraz Urzędzie Miasta w Katowicach. Pełniła również funkcję członka Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach

Barbara Borowicz
Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, mgr psychologii. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie: Doradztwa Zawodowego, Zarządzania Potencjałem Społecznym i Doradztwa Personalnego. Doświadczony trener szkoleń z tematyki: rynku pracy, aktywizacji zawodowej, komunikacji interpersonalnej, stresu, asertywności, autoprezentacji.

Donat Dawiec
Certyfikowany trener - wykładowca. Ukończył studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego. Posiada m.in. uprawnienia MPiPS do szkolenia trenerów-wykładowców oraz pracowników PSZ. Specjalizuje się  w prowadzeniu szkoleń z zakresu rynku pracy, rozwoju kompetencji osobistych, marketingu, komunikacji interpersonalnej, metod aktywizacji zawodowej, wypalenia zawodowego. Realizując szkolenia współpracuje z urzędami pracy, partnerami rynku pracy oraz instytucjami związanymi z problematyką rynku pracy i rozwoju kompetencji osobistych.

Monika Kaczkowska
Psycholog, trener. Absolwentka psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dodatkowo ukończyła Studium Pedagogiczne, Szkołę Trenerów BAZA, Szkoły doskonalenia trenerów: Action Learning oraz Gier i Symulacji, a także liczne kursy doskonalące. Prowadzi własną działalność gospodarczą o profilu profilaktyczno-wychowawczym. Doświadczona trenerka kompetencji psychospołecznych, umiejętności życiowych, warsztatów rozwoju osobistego, treningów skutecznej nauki, treningów wychowawczych, warsztatów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, przemocy, zagrożeń w mediach. Prowadzi także grupy wsparcia, indywidualne i grupowe doradztwo psychologiczne.

Elwira Anna Kłeczek
projektant form użytkowych, projektant i dekorator wnętrz,  prowadzi warsztaty szkoleniowe z dziedziny rękodzieła użytkowego, dekoracji wnętrz, technik zdobniczych (malowanie jedwabi naturalnych, złocenia, inkrustacja, intarsja, decoupage, biżuteria, hafty wstążką i koralikami, koronki klockowe, filcowanie wełny czesankowej na mokro i sucho, ozdoby świąteczne – techniki zdobienia form styropianowych wszelkiego rodzaju materiałami pasmanteryjnymi itp.). Posiada bogate doświadczenie zawodowe w dziedzinie projektowania wnętrz, mebli i innych przedmiotów użytkowych a także odzieży, katalogów, broszur.

Elżbieta Liwosz
mgr prawa – Uniwersytet Jagielloński. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego (Uniwersytet Warszawski), zarządzania potencjałem społecznym i doradztwa personalnego (Wyższa Szkoła Handlu i Finansów w Warszawie), zarządzania projektami Europejskiego Funduszu Społecznego (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie) oraz zawodoznawstwo (Katolicki Uniwersytet Lubelski). Od 20 lat pracownik publicznych służb zatrudnienia, pełniła funkcje kierownika pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i szkoleń, doradcy zawodowego II stopnia. Posiada uprawnienia do szkolenia kadr urzędów pracy – certyfikat, uprawnienia do szkolenia liderów klubu pracy – oba wydane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Posiada 17 – letnie doświadczenie  w prowadzeniu szkoleń dla służb zatrudnienia i instytucji rynku pracy. Jest autorem szeregu opracowań, w tym współautorem podręczników dla liderów klubu pracy: „Klub Pracy” – program szkolenia i „Szukam pracy” wydanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Otrzymała wiele wyróżnień, między innymi: nagroda I stopnia Prezesa Krajowego Urzędu Pracy za osiągnięcia w opracowywaniu programów przeciwdziałających bezrobociu, nagroda I stopnia Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy za osiągnięcia w dziedzinie współpracy z samorządami i innymi partnerami społecznymi. Trener rekomendowany przez MPiPS – wpis w bazie kadry trenerskiej do prowadzenia zajęć w ramach szkoleń modułowych dla pracowników instytucji rynku pracy. Autorka programów modułowych w wersji blended learning (2011). Współautor procesu certyfikacji w metodzie VCC dla zawodu doradcy zawodowego i pośrednika pracy (2012 r.)

Magdalena Łaszkiewicz
Ukończyła Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku Marketing i Zarządzanie. Dodatkowo uzyskała świadectwa ukończenia studiów podyplomowych: w zakresie „Coaching i NLP” oraz w zakresie przygotowania pedagogicznego. Prowadzi własną działalność gospodarczą o profilu edukacyjnym. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i doradztwa z zakresu m.in.: sprzedaży, obsługi kas fiskalnych, obsługi klienta, technik sprzedaży, marketingu, obsługi komputera w tym programów magazynowo – sprzedażowych i księgowo – kadrowych, księgowości MŚP, kadr i płac, obsługi sekretariatu, ABC działalności gospodarczej.

Małgorzata Ruszała
Lekarz weterynarii, absolwentka wydziału weterynaryjnego Akademii Rolniczej w Lublinie. Ukończyła studia podyplomowe i posiada tytuł specjalisty z zakresu „Higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego”, posiada wieloletnią praktykę w nadzorze nad transportem i ubojem zwierząt, prowadzi szkolenia z zakresu dobrostanu zwierząt w transporcie oraz z zakresu dobrostanu zwierząt w czasie uboju.

Andrzej Smyka
Lekarz weterynarii, absolwent Wydziału Weterynaryjnego Akademii Rolniczej w Lublinie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu Epizocjologii i Administracji  Weterynaryjnej oraz Bezpieczeństwa Żywności, posiada tytuł specjalisty z zakresu Epizocjologii i Administracji Weterynaryjnej.  Uczestniczył w wielu szkoleniach i konferencjach z zakresu transportu i dobrostanu zwierząt. Posiada wieloletnie doświadczenie i praktykę w zakresie ochrony zwierząt podczas transportu i humanitarnego uboju zwierząt.

Tomasz Sumera
Ukończył Akademie Górniczo Hutniczą w Krakowie na kierunku Elektronicznym. Dodatkowo uzyskała tytuł Audytora Energetycznego. Prowadzi własną działalność gospodarczą o profilu doradztwo i szkolenia w zakresie instalacji odnawialnych źródeł energii. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu m.in.: projektowania i wykonywania sieci energetycznych, instalacji pomp ciepła i kolektorów słonecznych.

Michał Szopa
Ukończył Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie na kierunku Towaroznawstwo.
Specjalizuje się w fotografii reportażowej, ślubnej, reklamowej i portretowej oraz grafice komputerowej.
Posiada umiejętność tworzenia stron www, grafiki reklamowej, wdrażania sklepów internetowych.
Prowadzi szkolenia z zakresu szeroko pojętej obsługi komputera, e-marketingu oraz  grafiki komputerowej.

Ryszard Tytko
Ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Krakowie na kierunku Elektrotechniki. Dodatkowo uzyskał tytuł doktora nauk ekologicznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu m.in.: nowoczesnych trendów ekologicznych w budownictwie, projektowania budynków energooszczędnych i pasywnych, odnawialnych źródeł energii, instalacji fotowoltaicznych.

Projekt ”Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”

Ta strona wykorzystuje cookies, aby dać Ci niesamowite wrażenia.

Zamknij