Aktualności

Rozpoczynamy rekrutację uczestników do II edycji działań w projekcie "Samozatrudnienie Twoją Szansą". (województwo świętokrzyskie)


Informujemy, że rozpoczynamy rekrutację uczestników do II edycji działań w projekcie "Samozatrudnienie Twoją Szansą".

   Nabór trwać będzie od 21.03.2022 do 07.04.2022. Dokumenty można składać w godzinach pracy biur.

   Dokumenty rekrutacyjne i Regulamin dostępne są na dole strony.

   UWAGA - Nie decyduje kolejność zgłoszeń!

 

Dodatkowo informujemy, że drugi nabór uczestników do projektu „Samozatrudnienie Twoją Szansą” prowadzony będzie wg nowego Regulaminu Rekrutacji Uczestników. 

W regulaminie zmianie uległ § 10 pkt 3 i 4, które otrzymały brzmienie:

 

„3. Na podstawie otrzymanej liczby punktów zostaną utworzone listy osób zakwalifikowanych do projektu w kolejności od największej do najmniejszej liczby przyznanych punktów.

Listy rankingowe sporządzane będą w podziale na kobietyi mężczyźniz uwzględnieniem podlist dla:

- reemigrantów

- osoby z niepełnosprawnością

- osoby które utraciły zatrudnienie po 01.03.2020 r. wskutek pandemii COVID-19.

- bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat, niebędących w szczególnie trudniej sytuacji na rynku pracy (tj. osoby z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne, niskowykwalifikowane a także imigrantów/reemigrantów czy też osób sprawujących opiekę nad osobą niesamodzielną).

- pozostali.

 

4. Do projektu planuje sięzakwalifikowanie 120 osób w 2 edycjach:

- I edycja wybór 72 UP, po 36 przez Beneficjentai Partnera,

- II edycja -w celu zachowania założonych w projekcie wskaźników wyłonionych zostanie 48 osób po 24 przez Beneficjentai Partnera z największą ilością punktów w tym: 38 kobiet; 10 mężczyzn; min. 2 osoby z niepełnosprawnościami; min. 3 reemigrantów, max. 8 mężczyzn w wieku 30-49 lat, niebędących w szczególnie trudniej sytuacji na rynku pracy (tj. osoby z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne, niskowykwalifikowane a także imigrantów/reemigrantów czy też osób sprawujących opiekę nad osobą niesamodzielną).

Pozostali kandydaci/tki zostaną umieszczeni na liście rezerwowej.”

 

Dokument w pełnej treści znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce Dokumenty Rekrutacyjne


powrót do listy
Projekt ”Zatrudnienie Twoją Szansą III edycja”
realizowany jest w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Skarżysku-Kamiennej, na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach. Celem głównym projektu: jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zwiększenie szans na rynku pracy 135 pozostających bez zatrudnienia osób, powyżej 29 r. ż

Ta strona wykorzystuje cookies, aby dać Ci niesamowite wrażenia.

Zamknij