Dokumenty wsparcie finansowe

Nazwa dokumentu Wersja Do pobrania

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE

WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO

  Pobierz

 

 

Nazwa dokumentu  WORD PDF
Zał. 1 Wzór biznes planu  Pobierz  
Zał. 2 Karta oceny biznes planu   Pobierz 
Zał. 3 Umowa o udzielenie wsparcia finansowego    Pobierz
Zał. 4 Wniosek o przyznanie wsparcia pomistowego   Pobierz
Zał. 5 Umowa o udzielenie finasnowego wsparcia pomostowego   Pobierz
Zał. 6 Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis   Pobierz 
Zał. 7 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis   Pobierz
Zał. 8 Zestawienie planowanych wydatków   Pobierz
Zał. 9 Oświadczenie uczestnika projektu      Pobierz
Zał. 10 Karta weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego   Pobierz

 

Dodatkowe dokumenty do biznes planu. 

Nazwa dokumentu  WORD PDF
Oświadczenia do biznes planu. Pobierz Pobierz
Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o.
to spółka non - profit zajmująca się działalnością konsultingową i szkoleniową Działa na terenie południowej Polski, realizując szereg projektów wspierających MŚP, organizacje pozarządowe i osoby fizyczne poszukujące zatrudnienia. Nieprzerwanie na rynku od 1995 r.

Ta strona wykorzystuje cookies, aby dać Ci niesamowite wrażenia.

Zamknij