Aktualności

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego II edycja dla 3 grup szkoleniowych - projekt "PO WER szansą na przedsiębiorczość II edycja" (województwo podkarpackie)


 

PODKARPACKA AGENCJA KONSULTINGOWO DORADCZA SP. Z O.O.

OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO W PROJEKCIE „PO WER szansą na przedsiębiorczość II edycja” 

 

Nabór wniosków wraz z niezbędnymi załącznikami rozpocznie się od 8 lipca 2022r. i trwać będzie do 15 lipca 2022r.

  

Wnioski wraz załącznikami można składać od poniedziałku do piątku m.in.:

- osobiście w biurze projektu – Jasło, ul. Staszica 7 (tel. 508 030 704) w godzinach: 10-16

osobiście w punkcie rekrutacyjnym – Sanok, ul. Lwowska 18 (tel. 511 094 575) w godzinach: 8-14

osobiście punkcie rekrutacyjnym – Przemyśl, ul. Katedralna 5, I piętro, pokój 20/2

(tel. 531 399 092) w godzinach: 8-12

osobiście punkcie rekrutacyjnym – Ustrzyki Dolne, ul. 1 Maja 10 (tel. 518 442 783) w godzinach: 10-12

lub

- elektronicznie w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu na adres: dotpow2@pakd.pl, dokumenty  można przesyłać również w formie skanów dokumentów e-mailem (dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu).

 

Wnioski wraz z załącznikami składane są w wersji papierowej opatrzone podpisami Uczestnika projektu oraz parafkami na każdej ze stron.

 

Komplet dokumentów musi być trwale spięty.

 

Datą złożenia dokumentów jest data wpływu do biura projektu/punktu rekrutacyjnego zarówno w sytuacji osobistego dostarczenia dokumentów jak i elektronicznego.

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się w Regulaminie przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego „PO WER szansą na przedsiębiorczość II edycja”, który wraz z załącznikami oraz wzorami dokumentów można pobrać z zakładki Dokumenty

 

 Dokumenty, które należy złożyć:

- Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego (zał. nr 4)

- Oświadczenie pomoc de minimis (zał. nr 6)

- Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. nr 7)

- Zestawienie planowanych wydatków, z wyszczególnieniem wydatków przeznaczonych na składki na ubezpieczenie społeczne (zał. nr 8)

- Oświadczenie UP (zał. nr 9) - dotyczy osób niepełnosprawnych

 


powrót do listy
Projekt ”Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”

Ta strona wykorzystuje cookies, aby dać Ci niesamowite wrażenia.

Zamknij