Dokumenty wsparcie finansowe

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH z dnia 10.03.2022 r - wersja aktualna.

pdf

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH z dnia 17.02.2022 r - wersja nieaktualna.  pdf
REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH z dnia 15.02.2022 r. WERSJA NIEAKTUALNA pdf

Załącznik nr 1 - Biznes Plan.

pdf

word

Załącznik nr 2 - Karta oceny biznesplanu.

pdf

word

Załącznik nr 3 - Wzór umowy o wsparcie finansowe.

pdf

word

Załącznik nr 4 - Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego.

pdf

word

Załącznik nr 5 - Wzór umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego.

pdf

word

Załącznik nr 6 - Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis.

pdf

word

Załącznik nr 7- Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

pdf

excel

Załącznik nr 8 - Zestawienie planowanych wydatków z wyszczególnieniem wydatków przeznaczonych na składki na ubezpieczenie społeczne.

pdf

word

 excel
Załacznik nr 9 Oświadczenie Uczestników Projektu (dotyczy osób niepełnosprawnych.  pdf word -
Załącznik nr 11 - Zbiór oświadczeń pdf  word -
Projekt ”Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”

Ta strona wykorzystuje cookies, aby dać Ci niesamowite wrażenia.

Zamknij