Aktualności

Zamknięcie II edycja naboru do projektu pn. „Zatrudnienie Twoją Szansą ” nr RPPK.07.01.00-18-0132/20


Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza  Sp. z o.o. informuje, że  dnia 17.01.2023 została zamknięta II edycja  naboru do projektu  pn. „Zatrudnienie Twoją Szansą ”  nr RPPK.07.01.00-18-0132/20. Lista osób zakwalifikowanych będzie udostępniona w aktualnościach  na stronie www.zatrudnieniets.pakd.pl

Projekt  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej: VII Regionalny rynek pracy, Osi priorytetowej: VII Regionalny rynek pracy, Działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy- projekty konkursowe.

 


powrót do listy
Projekt ”Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”

Ta strona wykorzystuje cookies, aby dać Ci niesamowite wrażenia.

Zamknij