Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe – rozeznanie rynku Nr 4/SZ/PW5 dotyczące realizacji szkolenia „Kurs kosmetyczny - pielęgnacja twarzy i dłoni”


loga czarnobiale

Zapytanie ofertowe – rozeznanie rynku Nr 4/SZ/PW5

dotyczące realizacji szkolenia „Kurs kosmetyczny - pielęgnacja twarzy i dłoni”

dla Uczestniczki projektu „Zatrudnienie twoją szansą” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w ramach Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Uczestnikami projektu są wyłącznie osoby w wieku 15 – 29 lat bez pracy, niezarejestrowane w urzędzie pracy, zamieszkujące (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa podkarpackiego, w tym niepełnosprawne.

Zamawiający:

Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Staszica 7, KRS 0000144369.

 

Zapytanie ofertowe – rozeznanie rynku opublikowano w postaci elektronicznej na stronie internetowej www. pakd.pl

Pełna treść zapytania do pobrania w załączniku.


powrót do listy
Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o.
to spółka non - profit zajmująca się działalnością konsultingową i szkoleniową Działa na terenie południowej Polski, realizując szereg projektów wspierających MŚP, organizacje pozarządowe i osoby fizyczne poszukujące zatrudnienia. Nieprzerwanie na rynku od 1995 r.

Ta strona wykorzystuje cookies, aby dać Ci niesamowite wrażenia.

Zamknij