Aktualności

NABÓR KANDYDATÓW DO PROJEKTU „Samozatrudnienie z POWER-em


 

PODKARPACKA AGENCJA KONSULTINGOWO DORADCZA SP. Z O.O.

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW DO PROJEKTU „Samozatrudnienie z POWER-em”

 

 

Proces rekrutacji rozpocznie się od 25 lutego 2022 r. i trwać będzie do 16 marca 2022 r.

 

Dokumenty rekrutacyjne można złożyć od poniedziałku do piątku m.in.:

 - OSOBIŚCIE:

  • w biurze projektu – Jasło, ul. Staszica 7 (tel. 508 030 704) w godzinach: 10-16
  • w punktach  rekrutacyjnych:

– Sanok, ul. Lwowska 18 (tel. 511 094 575) w godzinach: 8-14

– Przemyśl, ul. Katedralna 5, I piętro, pokój 20/2 (tel. 531 399 092) w godzinach: 8-12

– Ustrzyki Dolne, ul. 1 Maja 10 (tel. 518 442 783 ) w godzinach: 10-12

lub

- ELEKTRONICZNIE w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu na adres: samozatrudnienie@pakd.pl, dokumenty rekrutacyjne  można przesyłać również w formie skanów dokumentów e-mailem (dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu).

W projekcie oferujemy 39 850 zł na założenie firmy, w tym:

23 050 zł bezzwrotnej dotacji na zakupy (w tym min. samochód, komputer, maszyny, urządzenia, promocję itp.);

16 800,00 zł na opłaty firmy, w tym składki ZUS (osoby do 26 roku życia oraz które pierwszy raz zakładają firmę mogą ponadto skorzystać z preferencyjnych warunków na składki ZUS);

szkolenie z zakresu "Zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej";

pomoc w przygotowaniu biznesplanu, materiały szkoleniowe, catering, zwrot kosztów dojazdu.

 

 

Projekt skierowany jest do osób:

 - bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy, w wieku 18-29 lat,;

 - zamieszkujących lub uczących się na terenie powiatów: przemyskiego, miasta Przemyśl, bieszczadzkiego, sanockiego, leskiego, brzozowskiego, krośnieńskiego, miasta Krosna, jasielskiego, strzyżowskiego, dębickiego woj. podkarpackiego w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny,

   

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W PROJEKCIE ORAZ UDZIELANYM WSPARCIU DOSTĘPNE SĄ W REGULAMINIE REKRUTACJI ORAZ REGULAMINIE PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KTÓRYMI NALEŻY SIĘ ZAPOZNAĆ!

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w zakładce DOKUMENTY

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

  

Skontaktuj się z nami telefonicznie 508 030 704 bądź e-mailowo

Więcej informacji: www.samozatudnienie.pakd.pl

Adres e-mail: samozatrudnienie@pakd.pl

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.


powrót do listy
Projekt ”Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”

Ta strona wykorzystuje cookies, aby dać Ci niesamowite wrażenia.

Zamknij