Projekty wykonane

Kompetencje językowe szansą na sukces


   Celem głównym projektu jest nabycie kompetencji lub kwalifikacji z  języka angielskiego i niemieckiego przez co najmniej 156 osobom (w tym 94K i 62M) o niskich kwalifikacjach w wieku 25 lat i więcej i/lub w wieku 50 lat i więcej, posiadających największą lukę kompetencyjną w zakresie języków obcych, uczącym się/pracującym/ zam. w rozumieniu KC w woj. podkarpackim w tym:

- 15 osobom wchodzących  po raz pierwszy na rynek pracy oraz powracajacych na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci,

- 8 osobom niepełnosprawnym,

- 133 osobom pozostającym  bez zatrudnienia przez okres co najmniej ostatnich 6 m-cy przed przystąpieniem do projektu,

poprzez przeprowadzenie Szkoleń z zakresu języka angielskiego obejmujących  pełen poziom A1-A2, B1-B2 oraz szkoleń z zakresu języka niemieckiego obejmujących pełen poziom

A1-A2 oraz zagwarantowanie wszystkim UP możliwość potwierdzenia posiadanych kwalifikacji językowych powszechnie uznawanym certyfikatem TELC.

Uczestnicy projektu

Grupę docelową  stanowi 156 osób,  w tym 94 kobiety  i 62 mężczyzn : o niskich kwalifikacjach w wieku 25 lat i więcej (130 osób) i/lub osoby w wieku 50 lat i więcej (26

osób), które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze woj. podkarpackiego, z własnej inicjatywy zainteresowane zdobyciem, podniesieniem lub uzupełnieniem umiejętności i kompetencji językowych, wszystkie należące do minimum jednej z poniższych kategorii:

- osoby wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy oraz powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dzieci ( 15 osób),

- osoby niepełnosprawne( 8 osób),

- osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej ostatnich 6 miesięcy przed przystąpieniem  do projektu ( 133 osoby)


powrót do listy
Projekt ”Zatrudnienie Twoją Szansą III edycja”
realizowany jest w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Skarżysku-Kamiennej, na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach. Celem głównym projektu: jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zwiększenie szans na rynku pracy 135 pozostających bez zatrudnienia osób, powyżej 29 r. ż

Ta strona wykorzystuje cookies, aby dać Ci niesamowite wrażenia.

Zamknij