Projekty wykonane

Kluczem do sukcesu - Aktywizacja zawodowa !


Kluczem do sukcesu - AKTYWIZACJA ZAWODOWA !”

Projekt realizowany jest przez Podkarpacką Agencję Konsultingowo Doradczą Sp. z o.o. w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,

8 Oś Priorytetowa Rynek pracy,

Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

 Okres realizacji projektu: od 2016-06-01 r.  do 2017-11-30 r.


powrót do listy
Projekt ”Zatrudnienie Twoją Szansą III edycja”
realizowany jest w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Skarżysku-Kamiennej, na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach. Celem głównym projektu: jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zwiększenie szans na rynku pracy 135 pozostających bez zatrudnienia osób, powyżej 29 r. ż

Ta strona wykorzystuje cookies, aby dać Ci niesamowite wrażenia.

Zamknij