Projekty realizowane

POWER Szansą na przedsiębiorczość 2 edycja


  Strona projektu TUTAJ.

   

  Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza sp. z o.o. zaprasza do udziału w nowym projekcie oferującym dotację na uruchomienie działalności gospodarczej pt. „PO WER szansą na przedsiębiorczość II         edycja”.

Projekt „PO WER szansą na przedsiębiorczość II edycja” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

Okres realizacji projektu: luty 2022 – czerwiec 2023 

Zasięg terytorialny: województwo podkarpackie

 Celem głównym projektu jest umożliwienie zwiększenia zatrudnienia 50 UP z terenu województwa podkarpackiego co w efekcie końcowym doprowadzi do powstania i zapewnienia funkcjonowania przez minimum 12-m-cy 42 mikroprzedsiębiorstw założonych przez ludzi młodych do 29 roku życia,

Uczestnicy projektu:

Grupę docelową stanowi 50 osób (w tym 27 kobiet), wyłącznie w wieku 18 -29 lat, bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy, które uczą się lub zamieszkują na obszarze województwa podkarpackiego w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej/

 

Uczestnikami projektu nie mogą być m.in. osoby:

- należące do grupy docelowej określonej dla trybu z konkursowego w poddziałaniu 1.3.1.

-uczestniczące w innym projekcie aktywizacji zawodowej dofinansowanym ze środków EFS

 

Główne działania:

1. Ocena predyspozycji kandydatów do projektu.

2. Wsparcie szkoleniowe grupowe przed rozpoczęciem działalności gospodarczej dla 50 Uczestników Projektu.

3. Wsparcie eksperckie przy opracowywaniu Biznes Panów.

4. Udzielenie środków finansowych na przedsiębiorczość dla 42 Uczestników Projektu w wysokości 23 050,00 zł.

5. Wsparcie pomostowe finansowe do wysokości 2800 zł netto za 1 miesiąc dla 42 UP przez okres pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Wartość projektu: 2 087 803,20 zł, w tym dofinasowanie z UE: 1 759 600,53 zł.

 

 

Szczegółowe informacje w biurach projektu:

38-200 Jasło ul. Staszica 7 (tel. 508 030 704) - czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-16.00,

oraz w  punktach  rekrutacyjnych:

-  w Sanoku ul. Lwowska 18 (tel.  511 094 575) - czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00,

- w Przemyślu ul. Katedralna 5, I piętro, pokój 20/2 (tel. 531 399 092) - czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-12.00,

-  Ustrzykach Dolnych ul. 1 Maja 10 (tel. 518 442 783) - czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-12.00

 

Nie wymagamy wkładu własnego!!

 

 

W obecnym projekcie zniesiono wymóg

utraty pracy po 01.03.2020 z powodu COVID-19 !!

 

 

Udział w projekcie jest bezpłatny!!

 

 


powrót do listy
Projekt ”Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”

Ta strona wykorzystuje cookies, aby dać Ci niesamowite wrażenia.

Zamknij