Newsy

Nabór na niskooprocentowane pożyczki z Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności dla organizacji pozarządowych


Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności dla ogranizacji pozarządowych

Działając z upoważnienia Starosty Jasielskiego Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle od dnia 15.07.2020 roku do odwołania, ogłasza nabór wniosków o niskooprocentowaną pożyczkę z Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej/ statutowej organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy, przyznawanej na podstawie art. 15zzda ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.).
 

Wnioski można składać w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy praca.gov.pl oraz w formie papierowej za pośrednictwem operatora pocztowego lub do urny w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle, ul. Rynek 18 w godz. od 8.00 do 14.00 od strony Banku Spółdzielczego (przy rampie wjazdowej).

NABÓR WNIOSKÓW TRWA OD 15.07.2020 r. DO ODWOŁANIA


Dokumenty naboru do pobrania


powrót do listy
Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o.
to spółka non - profit zajmująca się działalnością konsultingową i szkoleniową Działa na terenie południowej Polski, realizując szereg projektów wspierających MŚP, organizacje pozarządowe i osoby fizyczne poszukujące zatrudnienia. Nieprzerwanie na rynku od 1995 r.

Ta strona wykorzystuje cookies, aby dać Ci niesamowite wrażenia.

Zamknij