Aktualności

Ogłoszenie o naborze uzupełniającym kandydatów do projektu „PO WER szansą na przedsiębiorczość”


 

OGŁOSZENIE O NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM

PODKARPACKA AGENCJA KONSULTINGOWO DORADCZA SP. Z O.O.

OGŁASZA NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY KANDYDATÓW DO PROJEKTU „PO WER szansą na przedsiębiorczość”

 

DO PROJEKTU PRZYJĘTYCH ZOSTANIE 9 KANDYDTÓWZAMIESZKUJĄCYCH MIASTA ŚREDNIE LUB MIASTA TRACĄCE FUNKCJE SPOŁECZNO–GOSPODARCZE*.

 

Proces rekrutacji rozpocznie się od 3 LISTOPADA 2021 r. i trwać będzie do 17 LISTOPADA 2021 r.

W PRZYPADKU OSIĄGNIĘCIA ZAKŁADANEJ LICZBY KANDYDATÓW, NABÓR MOŻE ZOSTAĆ WCZEŚNIEJ ZAMKNIĘTY, O CZYM REALIZATOR PROJEKTU POINFORMUJE Z MIN. 2 DNIOWYM WYPRZEDZENIEM.

 

Dokumenty rekrutacyjne można złożyć od poniedziałku do piątku m.in.:

- osobiście w biurze projektu – Jasło, ul. Staszica 7 (tel.508 030 704) w godzinach: 10-16

- osobiście w punkcie rekrutacyjnym – Sanok, ul. Lwowska 18(tel. 511 094 575) w godzinach: 8-14

- osobiście punkcie rekrutacyjnym – Przemyśl, ul. Katedralna 5, I piętro, pokój 20/2

(tel. 531 399 092) w godzinach: 8-12

lub

- elektroniczniew formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatuna adres: dotpow@pakd.pl, dokumenty rekrutacyjne  można przesyłać również w formie skanów dokumentów e-mailem (dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu).

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W PROJEKCIE ORAZ UDZIELANYM WSPARCIUDOSTĘPNE SĄ W REGULAMINIE REKRUTACJIUCZESTNIKÓW – DO PROJEKTÓW W ZAKRESIE WSPARCIA BEZZWROTNEGO W RAMACH PO WER 2014-2020ORAZ REGULAMINIE PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO

Z KTÓRYMI NALEŻY SIĘ ZAPOZNAĆ!

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w zakładce DOKUMENTY

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

  

Skontaktuj się z nami telefonicznie 508 030 704 bądź e-mailowo

Więcej informacji: www.dotacjepower.pakd.pl

Adres e-mail:dotpow@pakd.pl

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

*LISTA MIAST ŚREDNICH, W TYM TRACĄCYCH FUNKCJE SPOŁECZNO GOSPODARCZE: DĘBICA, JAROSŁAW, JASŁO, KROSNO, ŁAŃCUT, MIELEC, NISKO, PRZEMYŚL, PRZEWORSK, ROPCZYCE, SANOK, STALOWA WOLA, TARNOBRZEG.

 


powrót do listy
Projekt ”Zatrudnienie Twoją Szansą III edycja”
realizowany jest w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Skarżysku-Kamiennej, na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach. Celem głównym projektu: jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zwiększenie szans na rynku pracy 135 pozostających bez zatrudnienia osób, powyżej 29 r. ż

Ta strona wykorzystuje cookies, aby dać Ci niesamowite wrażenia.

Zamknij