Dokumenty

Nazwa dokumentu Wersja Do pobrania

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie ,,Zatrudnienie Twoją Szansą III edycja”

  Regulamin PDF

 

 

Nazwa dokumentu  WORD PDF
Zał. 1  do Regulaminu Rekrutacji: Formularz rekrutacyjny do projektu „Zatrudnienie Twoją Szansą III edycja” Pobierz  Pobierz
Zał. nr 1 do Formularza rekrutacyjnego -Deklaracja uczestnictwa kandydata Pobierz Pobierz
Zał. nr 2 do Formularza rekrutacyjnego -Oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata Pobierz Pobierz
Zał. Nr 3 do Formularza rekrutacyjnego - Oświadczenie o wykształceniu kandydata Pobierz Pobierz
Zał. nr 4 do Formularza rekrutacyjnego -Oświadczenie o braku zatrudnienia kandydata Pobierz Pobierz
Zał. nr 5 do formularza rekrutacyjnego- Oświadczenie o posiadaniu statusu Pobierz Pobierz
Zał. Nr 6 do Formularza rekrutacyjnego -Oświadczenie o utracie zatrudnienia Pobierz Pobierz
Zał. Nr 7 do Formularza rekrutacyjnego- Oświadczenie dotyczące weryfikacja wielokrotnego uczestnictwa kandydata Pobierz Pobierz
Wzór druku US-7, dotyczy tylko Kandydatów którzy,  posiadają statusu osoby bezrobotnej niezarejestrowanej w Urzędzie Pracy lub biernej zawodowo. Pobierz Pobierz
Projekt ”Zatrudnienie Twoją Szansą III edycja”
realizowany jest w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Skarżysku-Kamiennej, na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach. Celem głównym projektu: jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zwiększenie szans na rynku pracy 135 pozostających bez zatrudnienia osób, powyżej 29 r. ż

Ta strona wykorzystuje cookies, aby dać Ci niesamowite wrażenia.

Zamknij