Aktualności

II edycja naboru uczestników z województwa podkarpackiego do projektu pn. „Zatrudnienie Twoją Szansą ”


Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o. ogłasza II edycję naboru uczestników
z województwa podkarpackiego do projektu pn. „Zatrudnienie Twoją Szansą ”  nr RPPK.07.01.00-18-0132/20 współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej: VII Regionalny rynek pracy, Działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy- projekty konkursowe.

Pełny tekst ogłoszenia do pobrania poniżej. 


powrót do listy
Projekt ”Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”

Ta strona wykorzystuje cookies, aby dać Ci niesamowite wrażenia.

Zamknij