Aktualności

W dniu 04.01.2023 r. rozpoczynamy II Edycję naboru do projektu pn. „Zatrudnienie Twoją Szansą ” nr RPPK.07.01.00-18-0132/20.


Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza  Sp. z o.o. informuje, że od dnia 04.01.2023 rozpocznie się nabór

- II Edycja do projektu  pn. „Zatrudnienie Twoją Szansą ”  nr RPPK.07.01.00-18-0132/20. 

 

Wszelkie informacje będą  udostępnione na stronie www.zatrudnieniets.pakd.pl

Projekt  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej: VII Regionalny rynek pracy, Osi priorytetowej: VII Regionalny rynek pracy, Działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy- projekty konkursowe.


powrót do listy
Projekt ”Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”

Ta strona wykorzystuje cookies, aby dać Ci niesamowite wrażenia.

Zamknij