Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe – rozeznanie rynku Nr 1/3/SZ/Z/RP2/2017.


malopolska logo

Jasło, dn. 08.05.2017 r.

Zapytanie ofertowe – rozeznanie rynku Nr 1/3/SZ/Z/RP2/2017

dotyczące:
Szkolenie nr 1: Szkolenie komputerowe „ECDL Base” dla 9 Uczestników Projektu (UP).

Szkolenie nr 2: Kurs języka angielskiego przygotowujący do egzaminu: Cambridge English: First (FCE), wraz z egzaminem.

dla Uczestników projektu

„Kluczem do sukcesu - AKTYWIZACJA ZAWODOWA !” realizowanego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

  1. I.Zamawiający

Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Staszica 7, KRS 0000144369.

 

  1. II.Przedmiot rozeznania rynku

Kod CPV 80530000-8 – usługi szkolenia zawodowego

  1. Przedmiot rozeznania obejmuje przeprowadzenie następujących szkolenia zawodowych:

Szkolenie nr 1 pn. Szkolenie komputerowe „ECDL Base”, w wymiarze 80 godzin, dla 9 osób wraz z egzaminami (walidacja nabytych efektów kształcenia) i certyfikacją.

Program szkolenia ma być zgodny z wymogami PTI oraz ECDL Polska w tym zakresie. Wykonawca powinien umożliwić uczestnikom zdawanie wszystkich egzaminów zgodnie z wymogami dotyczącymi ECDL Base. Egzaminy muszą przeprowadzać certyfikowani egzaminatorzy ECDL i muszą się one odbywać w licencjonowanych centrach egzaminacyjnych.

Termin realizacji zamówienia: maj 2017

Szkolenie nr 2: Kurs języka angielskiego przygotowujący do egzaminu: Cambridge English: First (FCE) wraz z egzaminem (walidacja nabytych efektów kształcenia) dla 1 Uczestnika projektu i certyfikacją.

W wymiarze 50 godzin zajęć.

Szkolenie powinno zakończyć się podejściem Uczestnika szkolenia do egzaminu Cambridge English: First (FCE).

Termin realizacji zamówienia: maj 2017 – czerwiec 2017

Miejsce realizacji szkoleń: nr 1 i 2: Gorlice lub inna miejscowość do 40 km od Gorlic.

Pełna treść zamówienia do pobramia w załączniku.


powrót do listy
Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o.
to spółka non - profit zajmująca się działalnością konsultingową i szkoleniową Działa na terenie południowej Polski, realizując szereg projektów wspierających MŚP, organizacje pozarządowe i osoby fizyczne poszukujące zatrudnienia. Nieprzerwanie na rynku od 1995 r.

Ta strona wykorzystuje cookies, aby dać Ci niesamowite wrażenia.

Zamknij