Aktualności

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE „PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ TWOJĄ SZANSĄ”


OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO

PODKARPACKA AGENCJA KONSULTINGOWO DORADCZA SP. Z O.O.

OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE „PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ TWOJĄ SZANSĄ”

 

  

Nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego wraz z niezbędnymi załącznikami (w tym biznesplanem)rozpocznie się od 12 lipca 2021 r. i trwać będzie do 23 lipca 2021 r. 

 

Wnioski wraz załącznikami można składać od poniedziałku do piątku m.in.:

- osobiście w biurze projektu – Jasło, ul. Staszica 7 (tel. 508 030 704) w godzinach: 10-16

osobiście w biurze projektu – Sanok, ul. Lwowska 18 (tel. 511 094 575) w godzinach: 8-14

osobiście w biurze projektu – Przemyśl, ul. Katedralna 5, I piętro, pokój 20/2

(tel. 531 399 092) w godzinach: 8-12

osobiście w punkcie rekrutacyjnym – Ustrzyki Dolne, ul. 1 Maja 10 (tel. 518 442 783) w godzinach: 14-16

lub

listownie(za pośrednictwem poczty lub kuriera) na adres: Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o., ul. Kadyiego 12, 38-200 Jasło

 

Wnioski wraz załącznikami składane są:

- w wersji papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (oryginał i kopia lub 2 oryginały) opatrzone podpisami Uczestnika projektu oraz parafkami na każdej ze stron,

- w wersji elektronicznej – wniosek o przyznanie wsparcia wraz załącznikami należy zapisać na nośniku elektronicznym (płyta CD). Opis płyty powinien zawierać: Imię i nazwisko Uczestnika projektu.

 

Komplet dokumentów (wraz z wersją elektroniczną) musi być trwale spięty.

 

Datą złożenia dokumentów jest data wpływu do biura projektu/punktu rekrutacyjnego zarówno w sytuacji osobistego dostarczenia dokumentów jak i wniosków złożonych za pośrednictwem poczty/kuriera.

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się w „Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości”, który wraz z załącznikami oraz wzorami dokumentów można pobrać z zakładki Dokumenty

 

  

 


powrót do listy
Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o.
to spółka non - profit zajmująca się działalnością konsultingową i szkoleniową Działa na terenie południowej Polski, realizując szereg projektów wspierających MŚP, organizacje pozarządowe i osoby fizyczne poszukujące zatrudnienia. Nieprzerwanie na rynku od 1995 r.

Ta strona wykorzystuje cookies, aby dać Ci niesamowite wrażenia.

Zamknij