Zapytania ofertowe/Rozeznania cenowe

Zaproszenie do składania ofert na realizację usługi eksperta dotacyjnego


Zaproszenie do składania ofert na realizację usługieksperta dotacyjnego

W ramach projektu „POWER Twoją szansą na przedsiębiorczość”realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach PO WER 2014-2020Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, dotyczące aktywizacji zawodowej młodych osób bezrobotnych.

1.Przedmiot rozeznania rynku

Przedmiot rozeznania obejmuje usługę polegającą na dopracowaniu pomysłu Uczestnika Projektu na Działalność Gospodarczą, poprawności analizy finansowej i rynku, analizie SWOT,promocji, konkurencji, pozyskaniu klienta.

Pałna treść do pobrania poniżej. 


powrót do listy
Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o.
to spółka non - profit zajmująca się działalnością konsultingową i szkoleniową Działa na terenie południowej Polski, realizując szereg projektów wspierających MŚP, organizacje pozarządowe i osoby fizyczne poszukujące zatrudnienia. Nieprzerwanie na rynku od 1995 r.

Ta strona wykorzystuje cookies, aby dać Ci niesamowite wrażenia.

Zamknij