Aktualności POWES

Pierwsze spotkania informacyjne.


W ramach projektu „Podkarpacki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” zostały zrealizowane pierwsze spotkania informacyjne. Odbyły się one 31 maja 2017 r. w Jaśle oraz 2 czerwca 2017 r. w Krośnie.

Spotkania prowadzone były przez kadrę projektu i dotyczyły informacji o możliwościach wsparcia oferowanego w ramach działania POWES. Celem spotkań było oprócz przekazania informacji o projekcie, nawiązanie kontaktów z osobami zajmującymi się ekonomią społeczną z jednostek samorządu terytorialnego oraz stowarzyszeń.

W spotkaniach licznie uczestniczyli przedstawiciele Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowych, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców.

Wszystkich zainteresowanych zorganizowaniem spotkania zapraszamy do kontaktu:

e-mail: pakd@pakd.pl tel. 508 030 632


powrót do listy
Projekt ”Zatrudnienie Twoją Szansą III edycja”
realizowany jest w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Skarżysku-Kamiennej, na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach. Celem głównym projektu: jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zwiększenie szans na rynku pracy 135 pozostających bez zatrudnienia osób, powyżej 29 r. ż

Ta strona wykorzystuje cookies, aby dać Ci niesamowite wrażenia.

Zamknij