Aktualności POWES

Ogłoszenie o naborze POWES II


loga na strone

Podkarpacki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Jaśle

ogłasza, z dniem 13 września 2017 roku,

nabór dla:

- Grup Inicjatywnych, zamierzających utworzyć nowe przedsiębiorstwo społeczne,

- istniejących przedsiębiorstw społecznych, zamierzających utworzyć nowe miejsca pracy.

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane w biurach projektu.

Uwaga:

Osoby i instytucje zamierzające utworzyć nowe przedsiębiorstwo społeczne/stworzyć nowe miejsce pracy w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym, oprócz standardowych formularzy rekrutacyjnych dla osób fizycznych/prawnych, zobowiązane są do złożenia dodatkowych załączników:

  1. Załącznika nr 1 f – opis przedsięwzięcia,
  2. Załączników nr 1 h – oświadczenie o braku zakazu dostępu do środków publicznych

Szczegółowe informacje na temat oceny formalnej i merytorycznej dokumentów rekrutacyjnych znajdują się w Regulaminie.

Karta oceny formalnej i merytorycznej stanowi Załącznik nr 1 g do Regulaminu.

Dokumenty, o których mowa powyżej, są dostępne  do pobrania TUTAJ.

 Nabór trwa do dnia 26 września 2017 roku do godz. 15.00

 W naborze planujemy udzielenie wsparcia finansowego dla 10 Grup Inicjatywnych i 10 istniejących Przedsiębiorstw Społecznych.

Dokumenty można w trakcie trwania naboru składać:

Podkarpacka Agencja Konsultignowo Doradcza  ul. Kadyiego 12, 38-200 Jasło

Biuro Projektu ul. 3 go Maja 16 38-700 Ustrzyi Dolne.


powrót do listy
Projekt ”Zatrudnienie Twoją Szansą III edycja”
realizowany jest w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Skarżysku-Kamiennej, na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach. Celem głównym projektu: jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zwiększenie szans na rynku pracy 135 pozostających bez zatrudnienia osób, powyżej 29 r. ż

Ta strona wykorzystuje cookies, aby dać Ci niesamowite wrażenia.

Zamknij