AKTUALNOŚCI POWES 2

UWAGA ! Przedłużamy do dnia 23 stycznia 2022 nabór Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego dla istniejących Przedsiębiorstw Społecznych w ramach projektu pn.: „Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej II” , Runda 4.


UWAGA ! Przedłużamy do dnia 23 stycznia 2022 nabór Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego dla istniejących Przedsiębiorstw Społecznych w ramach projektu pn.: „Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej II” , Runda 4.

 

W związku z licznymi prośbami przedłużamy do dnia 23 stycznia 2022 nabór Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego dla istniejących Przedsiębiorstw Społecznych w ramach projektu pn.: „Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej II” , Runda 4.

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE

Wnioski należy składać w terminie od 02.01.2023 r. do 23.01.2023 r. Wnioski złożone przed terminem rozpoczęcia naboru, lub po terminie zakończenia naboru, nie będą podlegać rozpatrzeniu. Informacje o terminach kolejnych rund naboru Wniosków będą każdorazowo zamieszczane na stronie internetowej projektu.

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE

Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego należy składać:

1. Osobiście w Biurach Projektu czynnych od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 14:00:

a) 38-200 Jasło, ul Kadyiego 12, pok. 205

b) 38-500 Sanok, ul. Lwowska 18,

c) 38-700 Ustrzyki Dolne, ul. 1 Maja 10.

 lub

2. za pośrednictwem poczty tradycyjnej/kuriera.

W przypadku dokumentów złożonych za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kuriera, liczy się data wpływu Wniosku do Biura Projektu.

Wnioski składane drogą pocztową/kurierem należy wysyłać wyłącznie do Biura Projektu w Jaśle:

38-200 Jasło, ul. Kadyiego 12, pok. 205

 

Pozostałe zasady naboru nie ulegają zmianie.


powrót do listy
Projekt ”Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”

Ta strona wykorzystuje cookies, aby dać Ci niesamowite wrażenia.

Zamknij