AKTUALNOŚCI POWES 2

Programy wsparcia inwestycyjnego umożliwiające w szczególności rozwój działalności, zwiększenie udziału w realizacji usług społecznych oraz poprawę jakości reintegracji w podmiotach ekonomii społecznej, Krajowy Plan Odbudowy


PLANOWANY - Nabór nr 1 wniosków w ramach Programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022-2025 realizującego inwestycje A4.3.1. ujętą w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), której celem jest umożliwienie podmiotom ekonomii społecznej budowania odporności na zmiany zachodzące na rynku oraz zapewnienie instrumentów wsparcia pozwalających na rozwój ich działalności.

Wsparcie finansowe na realizację przedsięwzięć w ramach Programu udzielane będzie na podstawie naborów wniosków składanych przez podmioty ekonomii społecznej.

Nabory wniosków w ramach Programu będą ogłaszane do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na jego realizację.

Program w liczbach: Udzielenie wsparcia finansowego 1000 podmiotom ekonomii społecznej.

Harmonogram realizacji Programu:

  • IV kwartał 2022/I kwartał 2023 r. – ogłoszenie pierwszego naboru wniosków (Nabór nr 1 ) i jego przeprowadzenie.
  • II-IV kwartał 2023 – ogłoszenie kolejnych naborów wniosków i ich przeprowadzenie (do wyczerpania środków na realizację Programu).
  • 2023 r. – do 30 listopada 2024 r. – realizacja wniosków (przedsięwzięć) przez podmioty ekonomii społecznej, które otrzymały wsparcie w ramach Programu.

Pula środków na realizację Programu: 201 640 542 zł, z czego: 197 289 542 zł przeznaczone zostanie na realizację przedsięwzięć przez podmioty po podpisaniu umowy o wsparcie działalności.

Pula środków na realizację pierwszego naboru wniosków (Nabór nr 1) w ramach Programu: 100 000 000 zł.

Nabory wniosków w ramach Programu będą ogłaszane do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na jego realizację.

Link do ogłoszenia:  TUTAJ

 


powrót do listy
Projekt ”Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”

Ta strona wykorzystuje cookies, aby dać Ci niesamowite wrażenia.

Zamknij