AKTUALNOŚCI POWES 2

Szkolenia „Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w sektorze Ekonomii Społecznej ”


 

Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej

zaprasza na szkolenie

„Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w sektorze Ekonomii Społecznej ”

 

Uczestnikami/Uczestniczkami szkolenia mogą być osoby fizyczne, które spełniają poniższe warunki:

  • mieszkają / mają siedzibę na obszarze realizacji Projektu (zgodnie z KC), t.j. powiatów: bieszczadzkiego, brzozowskiego, jasielskiego, krośnieńskiego, sanockiego, leskiego, m. Krosno
  • chcą nabyć wiedzę z zakresu oferowanych szkoleń.

 

  • -2021r.

 

11 edycja - 18.03.2021

12 edycja - 19.03.2021

13 edycja - 22.03.2021

14 edycja - 23.03.2021

15 edycja - 24.03.2021

16 edycja - 27.03.2021

17 edycja - 09.04.2021

18 edycja - 12.04.2021

19 edycja - 13.04.2021

20 edycja - 14.04.2021

21 edycja - 17.04.2021

22 edycja - 23.04.2021

23 edycja - 10.05.2021

24 edycja - 11.05.2021

25 edycja - 12.05.2021

26 edycja - 20.05.2021

27 edycja - 21.05.2021

28 edycja - 22.05.2021

 

Uczestnikom szkolenia zapewniamy bezpłatne materiały szkoleniowe i catering.

 

Czas trwania - 1 dzień (po 7 h): 8.00 – 21.30

Miejsce szkolenia – dostosowane do miejsca zamieszkania/posiadania siedziby zebranej grupy

Liczebność grupy –10 osób

 

W przypadku zgłoszenia udziałuosób z niepełnosprawnością prosimy o poinformowanie organizatora o specjalnych potrzebach dotyczącychuczestnictwa w szkoleniu.

 

Formularze zgłoszeniowe i regulamin naboru do projektu dostępne są w biurach projektu oraz na stronie internetowej www.pakd.pl/owes/podkarpacki-osrodek-wsparcia-ekonomii-sp

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt:

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 848 18 00, 533-399-362 os. do kontaktów – Renata Krawczyk

mail: r.krawczyk@tarr.pl

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie, na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu z Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.


powrót do listy
Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o.
to spółka non - profit zajmująca się działalnością konsultingową i szkoleniową Działa na terenie południowej Polski, realizując szereg projektów wspierających MŚP, organizacje pozarządowe i osoby fizyczne poszukujące zatrudnienia. Nieprzerwanie na rynku od 1995 r.

Ta strona wykorzystuje cookies, aby dać Ci niesamowite wrażenia.

Zamknij