AKTUALNOŚCI POWES 2

Informacje o POWES 2


Projekt „Podkarpacki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej II” jest realizowany przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Podkarpacką Agencję Konsultingowo Doradczą Spółka z o.o. wraz z partnerami: Fundacją im. Hetmana Jana Tarnowskiego oraz Tarnobrzeską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie, na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu z Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.

Obszar realizacji Projektu to powiaty:  jasielski, krośnieński ziemski, sanocki, brzozowski, leski, bieszczadzki, miasto Krosno.Dopuszcza się osoby spoza obszaru realizacji projektu zamieszkujące (zgodnie z KC) lub uczące się w woj. podkarpackim, gdy zgłoszą się do projektu z własnej inicjatywy lub są częścią grupy inicjatywnej, która wystąpiła o przyznanie wsparcia finansowego.

  1. Okres realizacji Projektu: 01.01.2020 r. – 31.12.2022 r.
  2. Budżet Projektu wynosi: 25 679 875,76 PLN.  
  3. Celem głównym PR jest wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w latach 2020-22 poprzez:

-utworzenie min. 357 miejsc pracy w nowych i istniejących PS dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz prowadzeniem działań mających na celu stabilizację na rynku pracy za pomocą specjalnie dobranych narzędzi, w tym innowacyjnych,

-rozwój Karpackiego Klastra Ekonomii Społecznej, skupiającego PES/PS/JST z ter. subregionu


powrót do listy
Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o.
to spółka non - profit zajmująca się działalnością konsultingową i szkoleniową Działa na terenie południowej Polski, realizując szereg projektów wspierających MŚP, organizacje pozarządowe i osoby fizyczne poszukujące zatrudnienia. Nieprzerwanie na rynku od 1995 r.

Ta strona wykorzystuje cookies, aby dać Ci niesamowite wrażenia.

Zamknij