Aktualności POWES

VIII NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA UTWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY W ISTNIEJĄCYCH PRZEDSIEBIORSTWACH SPOŁECZNYCH W PROJEKCIE


INFORMACJA O TERMINIE

VIII NABORU  WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA UTWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY W ISTNIEJĄCYCH PRZEDSIEBIORSTWACH SPOŁECZNYCH W PROJEKCIE

,,Podkarpacki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

Informujemy, że Przedsiębiorstwa Społeczne, zamierzające  utworzyć nowe miejsca pracy, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie w VIII naborze, mogą składać  Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie nowych miejsc pracy.

Wnioski przyjmowane będą  w biurach projektu w nieprzekraczalnym terminie :

od 12.09.2019 r. do 26.09.2019 r.

od poniedziałku do piątku  w godzinach  9.00 – 15.00

Wnioski wraz z załącznikami składa się osobiście w 2 egzemplarzach/kompletach,   w tym jeden oryginał i jedna kopia (dopuszczalne jest złożenie 2 oryginalnych egzemplarzy) trwale zszytych w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na płycie CD  opisanej nazwą projektu.

Wymagane dokumenty do złożenia: (załączniki w wersji edytowalnej dostępne TUTAJ )

Załącznik 10 - Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie nowego  miejsca pracy w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym,

Załącznik  10 a – Biznesplan,

Załącznik  10 b - Harmonogram rzeczowo finansowy,

Załącznik  10 c -  Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

Załącznik  10 d - Informacja o otrzymanej pomocy de minimis,

Załącznik  Nr 11 f Oświadczenie PS tworzącego nowe miejsca pracy,

Załącznik  21 - Oświadczenie VAT.

 

Wnioski oceniane będą na podstawie Kart oceny formalnej i merytorycznej ( Załącznik Nr 13 i  Załącznik Nr 14) zgodnie z Regulaminem Komisji Oceny Projektów (Załącznik nr 12).

 


powrót do listy
Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o.
to spółka non - profit zajmująca się działalnością konsultingową i szkoleniową Działa na terenie południowej Polski, realizując szereg projektów wspierających MŚP, organizacje pozarządowe i osoby fizyczne poszukujące zatrudnienia. Nieprzerwanie na rynku od 1995 r.

Ta strona wykorzystuje cookies, aby dać Ci niesamowite wrażenia.

Zamknij