Aktualności POWES

Konkurs pn. "PODKARPACKI LIDER EKONOMII SPOŁECZNEJ 2019".


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach projektu pn.

"Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w

latach 2018-2019" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach RPO WP

na lata 2014-2020, ogłasza Konkurs pn. "PODKARPACKI LIDER EKONOMII

SPOŁECZNEJ 2019".

 

Celem Konkursu jest promowanie i upowszechnianie ekonomii społecznej w

regionie oraz wyróżnienie podmiotów, samorządów i animatorów, którzy w

szczególny sposób swoimi działaniami przyczyniają się do wspierania i

rozwoju ekonomii społecznej w województwie podkarpackim.

 

Jest to czwarta edycja Konkursu, ma on charakter otwarty a udział w nim jest

bezpłatny.

W Konkursie przewidziano nagrody finansowe.

 

Konkurs przeprowadzany jest w następujących kategoriach:

 

Kategoria I. "Samorząd wspierający rozwój ekonomii społecznej w regionie".

 

Zgłoszone w tej kategorii mogą być jednostki samorządu terytorialnego

wspierające rozwój i upowszechnianie ekonomii społecznej w woj.

podkarpackim.

 

Kategoria II. "Lider Ekonomii Społecznej w woj. podkarpackim w roku 2019".

 

Zgłoszone w tej kategorii mogą być wszystkie podmioty ekonomii społecznej z

woj. podkarpackiego zgodnie z definicją Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii

Społecznej do 2023 roku, działające powyżej 24 miesięcy.

 

Kategoria III. "Animator ekonomii społecznej roku 2019" (osoba fizyczna).

 

Rekomendowane mogą być osoby fizyczne wspierające rozwój i upowszechnianie

ekonomii społecznej w woj. podkarpackim.

 

Zainteresowanych udziałem, proszę o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu

oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego (odpowiedniego do danej kategorii

Konkursu), który należy pobrać ze strony internetowej www.es.rops.rzeszow.pl

<http://www.es.rops.rzeszow.pl> , w aktualnościach lub zakładce KONKURS

"LIDER ES" i przesłanie pocztą tradycyjną na adres ul. Hetmańska 9, 35-045

Rzeszów do 13.09.2019 r.

 

 

 

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się podczas III

Podkarpackiego Forum Ekonomii Społecznej.

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w wyżej wymienionym

przedsięwzięciu.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 17 850 79 23.

 


powrót do listy
Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o.
to spółka non - profit zajmująca się działalnością konsultingową i szkoleniową Działa na terenie południowej Polski, realizując szereg projektów wspierających MŚP, organizacje pozarządowe i osoby fizyczne poszukujące zatrudnienia. Nieprzerwanie na rynku od 1995 r.

Ta strona wykorzystuje cookies, aby dać Ci niesamowite wrażenia.

Zamknij