Aktualności POWES

Wstępna lista rankingowa oceny merytorycznej wniosków grantowych w ramach III edycji Konkursu Grantowego Podkarpackiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej


Wstępna lista rankingowa oceny merytorycznej wniosków grantowych
 w ramach III edycji Konkursu Grantowego
 Podkarpackiego  Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej

 

Przedstawiamy wstępną listę oceny merytorycznej wniosków grantowych. Podmioty, których numery wniosków zaznaczono na zielono będą podpisywały umowę o udzielenie grantu na realizację inicjatywy w obszarze ekonomii społecznej w najbliższych dniach. W przypadku  pozostałych wniosków rekomendowanych do dofinansowania podpisanie umowy uzależnione jest od rozstrzygnięcia procedury odwoławczej.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie § 8  pkt. 25 Regulamin udzielania wsparcia finansowego w ramach Programu Grantowego w projekcie „Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej” każdy Uczestnik/Uczestniczka Projektu, któremu nie zostanie przyznany grant ma  możliwość złożenia do POWES pisemnego wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku w terminie 5 dni od daty otrzymania decyzji. Wniosek złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu przez Komisję Oceny Wniosków. KOW ma obowiązek dokonania powtórnej oceny wniosku w terminie do 10 dni od dnia wpływu wniosku w tej sprawie. Wnosząc odwołanie Uczestnik/Uczestniczka Projektu powołuje się na konkretne zapisy oceny wniosku, z którymi się nie zgadza.

Plik do pobrania poniżej.


powrót do listy
Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o.
to spółka non - profit zajmująca się działalnością konsultingową i szkoleniową Działa na terenie południowej Polski, realizując szereg projektów wspierających MŚP, organizacje pozarządowe i osoby fizyczne poszukujące zatrudnienia. Nieprzerwanie na rynku od 1995 r.

Ta strona wykorzystuje cookies, aby dać Ci niesamowite wrażenia.

Zamknij