Aktualności POWES

VII nabór dla: istniejących przedsiębiorstw społecznych, zamierzających utworzyć nowe miejsca pracy.


Podkarpacki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Jaśle

ogłasza, z dniem 19 listopada  2018 roku,

VII nabór dla:

istniejących przedsiębiorstw społecznych, zamierzających utworzyć nowe miejsca pracy.

 

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane w biurach projektu.

Uwaga:

Przedsiębiorstwa społeczne zamierzające stworzyć nowe miejsce pracy w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym, oprócz standardowych formularzy rekrutacyjnych dla osób prawnych, zobowiązane są do złożenia dodatkowych załączników:

  1. Załącznika nr 1 f – opis przedsięwzięcia,
  2. Załączników nr 1 h – oświadczenie o braku zakazu dostępu do środków publicznych

Szczegółowe informacje na temat oceny formalnej i merytorycznej dokumentów rekrutacyjnych znajdują się w Regulaminie.

Karta oceny formalnej i merytorycznej stanowi Załącznik nr 1 g do Regulaminu.

Dokumenty, o których mowa powyżej, są dostępne  do pobrania TUTAJ.

Nabór trwa do dnia 28 listopada 2018 roku do godz. 15.00

UWAGA:

Informujemy, że z dniem 08 listopada 2018 nastąpiła zmiana Regulaminu Świadczenia Usług POWES w zakresie dotyczącym podatku VAT. Wszystkie istniejące przedsiębiorstwa społeczne, zamierzające wziąć udział w naborze, powinny koniecznie zapoznać się z nowymi regulacjami dotyczącymi podatku VAT, zawartymi w § 13 Regulaminu.

W naborze planujemy udzielenie wsparcia finansowego dla co najmniej 3  istniejących Przedsiębiorstw Społecznych.

UWAGA:

Ze względu na ograniczoną ilość środków finansowych, które mogą być przeznaczone na udzielenie wsparcia finansowego, zalecamy PS, zamierzającym wziąć udział w projekcie, uwzględnienie w montażu finansowym pozyskanie refundacji kosztów wyposażenia/doposażenia stanowisk pracy z Powiatowego Urzędu Pracy, przy założeniu, że na takie stanowisko pracy można uzyskać z POWES wsparcie pomostowe przez okres do 12 miesięcy.

 

Szczegółowych informacji dotyczących naboru udziela:

Robert Radwan, Kierownik POWES,

tel. 508 030 626, e-mail: r.radwan@pakd.pl

 

 


powrót do listy
Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o.
to spółka non - profit zajmująca się działalnością konsultingową i szkoleniową Działa na terenie południowej Polski, realizując szereg projektów wspierających MŚP, organizacje pozarządowe i osoby fizyczne poszukujące zatrudnienia. Nieprzerwanie na rynku od 1995 r.

Ta strona wykorzystuje cookies, aby dać Ci niesamowite wrażenia.

Zamknij