Aktualności POWES

PODKARPACKI LIDER EKONOMII SPOŁECZNEJ


Szanowni państwo,

 

 

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach projektu

pozakonkursowego pn. "Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie

podkarpackim w latach 2018-2019" współfinansowanego przez Unię Europejską w

ramach RPO WP na lata 2014-2020, zaprasza do udziału w Konkursie pn.

"PODKARPACKI LIDER EKONOMII SPOŁECZNEJ".

 

 

 

Celem Konkursu jest promowanie i upowszechnianie ekonomii społecznej w

regionie oraz wyróżnienie podmiotów, samorządów i osób, które w szczególny

sposób swoimi działaniami przyczyniają się do wspierania i rozwoju ekonomii

społecznej w województwie podkarpackim.

 

Konkurs przeprowadzany jest w następujących kategoriach:

 

Kategoria I. "Samorząd wspierający rozwój ekonomii społecznej w regionie".

 

Zgłoszone w tej kategorii mogą być jednostki samorządu terytorialnego

wspierające rozwój i upowszechnianie ekonomii społecznej w woj.

podkarpackim.

 

Kategoria II. "Lider Ekonomii Społecznej w woj. podkarpackim w roku 2018".

 

Zgłoszone w tej kategorii mogą być wszystkie podmioty ekonomii społecznej

zgodnie z definicją KPRES z woj. podkarpackiego, działające powyżej 24

miesięcy.

 

Kategoria III. "Animator ekonomii społecznej roku 2018" (osoba fizyczna).

 

Rekomendowane mogą być osoby fizyczne wspierające rozwój i upowszechnianie

ekonomii społecznej w woj. podkarpackim.

 

Jest to trzecia edycja Konkursu, ma on charakter otwarty a udział w nim jest

bezpłatny. W Konkursie przewidziano nagrody finansowe.

 

 

 

Więcej na stronie internetowej www.es.rops.rzeszow.pl

<http://www.es.rops.rzeszow.pl> .

 

 

 

Aby wziąć udział w Konkursie należy zapoznać się z Regulaminem Konkursu oraz

wypełnić formularz zgłoszeniowy (odpowiedni do danej kategorii Konkursu),

który należy pobrać ze strony internetowej www.es.rops.rzeszow.pl

<http://www.es.rops.rzeszow.pl> , w zakładce KONKURS "LIDER ES" i przesłać

pocztą tradycyjną na adres ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów. Na zgłoszenia

czekamy do 12.09.2018 roku.

 

 

 

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się podczas II Podkarpackiego

Forum Ekonomii Społecznej, które odbędzie się w dniu 09.10.2018 r.

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w wyżej wymienionym

przedsięwzięciu.

 

 


powrót do listy
Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o.
to spółka non - profit zajmująca się działalnością konsultingową i szkoleniową Działa na terenie południowej Polski, realizując szereg projektów wspierających MŚP, organizacje pozarządowe i osoby fizyczne poszukujące zatrudnienia. Nieprzerwanie na rynku od 1995 r.

Ta strona wykorzystuje cookies, aby dać Ci niesamowite wrażenia.

Zamknij