Aktualności POWES

IV nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie nowych miejsc pracy w nowo powstających przedsiębiorstwach społecznych


IV nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie nowych miejsc pracy w nowo powstających przedsiębiorstwach społecznych

INFORMACJA O TERMINIE

IV NABORU  WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA UTWORZENIE NOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO W PROJEKCIE

,,Podkarpacki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

 

Informujemy, że Grupy Inicjatywne, zamierzające  utworzyć nowe przedsiębiorstwo społeczne, które uczestniczyły w IV edycji rekrutacji mogą składać  Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie nowego przedsiębiorstwa społecznego.

 

UWAGA:

W naborze planujemy udzielenie wsparcia finansowego dla minimum 5 Grup Inicjatywnych. Ostateczna ilość wspartych Grup Inicjatywnych może ulec zwiększeniu. 

 

Wnioski przyjmowane będą  w biurach projektu w nieprzekraczalnym terminie:

Od 20.07.2018 r. do 02.08.2018 r. od poniedziałku do piątku  w godzinach  9.00 – 14.00

Wnioski wraz z załącznikami składa się osobiście w 2 egzemplarzach/kompletach   w tym jeden oryginał i jedna kopia (dopuszczalne jest złożenie 2 oryginalnych egzemplarzy) trwale zszytych w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na płycie CD  opisanej nazwą projektu.

Wymagane dokumenty do złożenia: (załączniki w wersji edytowalnej dostępne TUTAJ )

Załącznik 11 - Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie nowego przedsiębiorstwa społecznego,

Załącznik  11a – Biznesplan,

Załącznik  11b - Harmonogram rzeczowo finansowy,

Załącznik  11c -  Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

Załącznik  11d - Informacja o otrzymanej pomocy de minimis,

Załącznik 11 e – Oświadczenie PES przekształcanego w PS,

Załącznik  21 - Oświadczenie VAT.

 

Wnioski oceniane będą na podstawie Kart oceny formalnej i merytorycznej ( Załącznik Nr 13 i  Załącznik Nr 14) zgodnie z Regulaminem Komisji Oceny Projektów (Załącznik nr 12).

 

 

 


powrót do listy
Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o.
to spółka non - profit zajmująca się działalnością konsultingową i szkoleniową Działa na terenie południowej Polski, realizując szereg projektów wspierających MŚP, organizacje pozarządowe i osoby fizyczne poszukujące zatrudnienia. Nieprzerwanie na rynku od 1995 r.

Ta strona wykorzystuje cookies, aby dać Ci niesamowite wrażenia.

Zamknij